รอบรู้เรื่องยา

ฟังเพลง 
UPDATE อะไรใหม่วันนี้
[ พบ DEAD LINK แจ้งผมด้วย ]

  เรื่องอื่นๆ
  การแพ้ยา
  ยาปฏิชีวนะ
  ยาแก้ปวด แก้ไข ยาต้านการอักเสบ
  ยาระบบทางเดินอาหาร
  ยาระบบทางเดินหายใจ
  ยาโรคจิต ยาโรคประสาท ยานอนหลับ
  ยารักษาสิว ฝ้า ยากันแดด
  ยาปลุกนกเขา [ Erectile Dysfunction Drugs ]

เรื่องอื่นๆ  back to top
นานาทรรศนะ พ.ร.บ.ยา ใหม่
ว่าด้วยประโยชน์ ของ…ประชาชน
กองบรรณาธิการใกล้หมอ
สตีรอยด์ ยาชุด ยาลูกกลอน = มะเร็ง ภญ.ชะอรสิน สุขศรีวงศ์
ยาดีมีมาตรฐาน แคปซูล
ยาสำคัญกว่าที่คิด นพ.สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์
กินยา อย่างฉลาด ครกบด
จัดยาพาเที่ยว ศ.นพ.พิภพ จิรภิญโญ
เตรียมล่วมยา เที่ยวทั่วไทย ในหน้าร้อน* ภญ.ศิวพร หว่างสิงห์
ใช้ยาทำไม ภญ.รศ.เทวี โพธิผละ
Life Style Drugs เพื่อไลฟ์สไตล์ที่ดีขึ้น ? นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
ไลฟ์ สไตล์ ดรัก สำหรับใคร กองบรรณาธิการใกล้หมอ
ไลฟ์สไตล์ดรัก จำเป็นจริงหรือ ? หมอ 5024
ยาวิเศษ ชัยวัฒน์ คุประตกุล
ยาสตรี นายแพทย์รุ่งโรจน์ ตรีนิติ
ผู้สูงอายุกับการใช้ยา ภก.ดร.วิรัตน์ ทองรอด
ยาที่ทำให้ความดันเลือดสูง นพ.สุรเกียติ อาชานานุภาพ
การใช้ยา ในโรคความดันเลือด ภก.วิรัตน์ ทองรอด
ยาเบาหวาน ครกบด
ยาระบาย เพื่อลดความอ้วน ภก.วิรัตน์ ทองรอด
ตายจากยาลดความอ้วน นพ.พินิจ ลิ้มสุคนธ์
ยารักษาโรคริดสีดวงทวารหนัก ภก.วิรัตน์ ทองรอด
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังกับการใช้ยา ภก.วิรัตน์ ทองรอด
เส้นทางการพัฒนายาใหม่* เภสัชกร สุรชัย อัญเชิญ
ราคายาแพง ภก.ดร.วิรัตน์ ทองรอด
ตู้ยาประจำบ้าน ภ.ญ.พูลสุข จันทร์วัฒนเดชากุล
ยาเก่า VS ยาใหม่ นพ.นเรศรัตน์ นฤนาทวาณิช
ยาเก่า VS ยาใหม่ ตอนยาแก้แพ้ นพ.นเรศรัตน์ นฤนาทวานิช
ยาฉีดดีกว่ายากินจริงหรือ นพ.พินิจ ลิ้มสุคนธ์
มาทำความรู้จัก ยาล้างแผล กันเถอะ นิตยสารใกล้หมอ
ยารักษารอยแผลเป็น ภก.วิรัตน์ ทองรอด
ยารักษาผมร่วง ภก.วิรัตน์ ทองรอด
ยารักษารังแค ภก. วิรัตน์ ทองรอด
ย.ยา เก็บถูกที่ลูกปลอดภัย อมยิ้ม
ยาที่ควรแช่เย็น อ.ภก.อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย
ข้อแนะนำในการเลือกใช้ยา * องค์การเภสัชกรรม
12 เรื่องสำคัญของ ยา ที่ทุกคนควรรู้ LA-MAI
เคล็ด (ไม่) ลับกับการใช้ยา เภสัชกร ดร.มนัส พงศ์ชัยเดชา
การใช้ยาอย่างปลอดภัย* เภสัชกร สุรชัย อัญเชิญ
ยาเสื่อมคุณภาพ...อันตราย! เภสัชกร อารีย์ ตองเรียน
ทำอย่างไร นั่งไม่ได้เพราะริดซี่ ครกบด
มหันตภัยสเตียรอยด์
ผลข้างเคียงยาแผนโบราณผสมสตีรอยด์ ภก.วิรัตน์ ทองรอด
ยาลดไขมันในเลือด ภก.ดร.วิรัตน์ ทองรอด
ลดน้ำหนักด้วยยากันชัก แคปซูล
ยาลดน้ำหนัก รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม
ยาก่อนอาหารกินหลังอาหารได้มั้ย La-mai
ยาก่อน-หลังอาหาร สำคัญไฉน* พอ. สังสิทธิ์ วรชาติกุล
ทำไมต้องแบบนี้* น.อ. หญิง ทิฆัมพร ไทยานันท์
เกร็ดน่ารู้เรื่องยา เภสัชกรหญิงอุบลรัตน์ ประดิษฐ์กุล
ล้านคำถาม เรื่องยาปรึกษาเภสัชกร ภญ.พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร
ฉลากยาและเอกสารกำกับยา * สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา
ใช้ไม่ดี...ยานี้อันตราย พญ.พรรณวดี วิโรจน์วงศ์
ยาสำหรับโรคตา ภ.ญ.รศ.เทวี โพธิผละ
คลื่นไส้ อาเจียน กินยาอะไรดี ครกบด
การใช้ยาในเด็ก* สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา
การให้ยาเมื่อลูกป่วย ศ.นพ.พิภพ จิรภิญโญ
ยาของลูก…อย่าคิดว่าไม่สำคัญ ภ.ญ.ธารดี ปักเข็ม
ยาที่มากับน้ำนม ภ.ญ.ยุวดี หงส์รัตนาวรกิจ
ในเด็กบกพร่องทางอารมณ์ พฤติกรรมก้าวร้าว ยาช่วยได้แค่ไหน เจ้าจอม
หลักทั่วไปในการใช้ยาในผู้สูงวัย ภก.ทรงศักดิ์ วิมลกิตติพงศ์ กองควบคุมยา
การใช้ยาขับปัสสาวะ ภ.ญ.วิมล อนันต์สกุลวัฒน์
การใช้ยาและการโด๊ปในนักกีฬา* ภญ.รศ.ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ 
อันตรายของการใช้ยา* เอเชียแอคเซส doctor on the net
"ยาชุด" ความสูญเสียทางด้าน เศรษฐกิจ ที่ป้องกันได้ ดร.จิรพัฒน์ โพธิ์พ่วง
ยาดอง ตะบัลไพล
ยาตำราหลวง* (ยาสามัญประจำบ้านที่องค์การเภสัชกรรมผลิต)
มารู้จักยาทากันยุงกันดีกว่า ภ.ญ.สมสกุล ศิริไชย
ยารักษาโรคเอดส์* ศ.น.พ.เกษียร    ภังคานนท์
ยาต้านไวรัส HIV* น.พ. พรพงศ์ กิ่งวัฒนกุล์
ข้อแนะนำสำหรับ ผู้ใช้เคมีบำบัด* น.อ. ประโพธ เกาสายพันธ์ ร.น.
ผิวหนังมีปัญหา ใช้ยาให้เป็น ภญ.รศ.เทวี โพธิผละ
ยาเม็ดรักษาตับอักเสบบี นิตยสาร fitness
ยารักษาไวรัสตับอักเสบชนิดบี ครกบดยา
ยาป้องกันและรักษาโรคหัวใจขาดเลือด หมอ 5024
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า* นพ.มานพ  พิทักษ์พากร  
ความก้าวหน้าเรื่องยาต้านเอดส์ ศ.นพ.ประพันธ์ ภานุภาค
ยารักษาโรคเอดส์ ภก.วิรัตน์ ทองรอด
การใช้ยาในโรคเริม ภก.วิรัตน์ ทองรอด
ยาไดอะซีแพม* องค์การเภสัชกรรม
ยาพาราเซตามอล* ภญ.วิมล อนันต์สกุลวัฒน์
บัญชีราคาขายปลีกยา และเวชภัณฑ์* องค์การเภสัชกรรม
Retail Price List (ENGLISH)* องค์การเภสัชกรรม
การแพ้ยา  back to top
แพ้ยา ภญ.พูลสุข จันทร์วัฒนเดชากุล
แพ้ยา ของแถมจากการใช้ยา น.พ.ต่อพงษ์ ทองงาม
การแพ้ยา* อายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ รพ.ศิริราช
การแพ้ยา[drug allergy]* เภสัชกร สุรชัย อัญเชิญ
การแพ้ยา (Drug hypersensitivity)* เอเชียแอคเซส doctor on the net
ยาแก้แพ้ คลอร์เฟนิรามีน ภก.ดร.วิรัตน์ ทองรอด
ยาแก้แพ้ ภณ.พูลสุข จันทร์วัฒนเดชากุล
ยาแก้แพ้ ภ.ญ.พูลสุข จันทร์วัฒนเดชากุล
ผลจากการใช้ยาแก้แพ้คลอเฟนิรามีน ภ.ญ.วารุณี ทั้งธรณินทร์
ยาพ่น พ่นยา แก้หอบ ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
ใช้ยาพ่นผิดวิธี นพ.สันต์ หัตถีรัตน์
ยารักษาโรค (หอบ) หืดในเด็ก (1) ภก.วิรัตน์ ทองรอด
ยารักษาโรค (หอบ) หืดในเด็ก (ตอนจบ) ภก.วิรัตน์ ทองรอด
ยารักษาอาการแพ้* เภสัชกร สุรชัย อัญเชิญ
ระวัง! ยาแก้แพ้ ภญ.รศ.เทวี โพธิผละ
ยาปฏิชีวนะ  back to top
การใช้ยาปฏิชีวนะ อย่างถูกวิธี นพ.ประสงค์ พฤกษานานนท์
ยาปฏิชีวนะ… ต้องรู้จักและใช้ให้เป็น พญ. วารุณี พรรณพานิช
ยาแก้อักเสบ ภ.ญ.อารียา ยอดปลอบ
ภัยร้ายจากยาปฏิชีวนะ นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ "ยาปฏิชีวนะ" สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
เชื้อโรคดื้อยา นายแพทย์สุรพงศ์ อำพันวงษ์
ยาปฏิชีวนะ* เภสัชกร สุรชัย อัญเชิญ
การรักษาอาการติดเชื้อ โดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ* ภญ.ยุวดี สมิทธิวาสน
เด็กเป็น'หวัด' ไม่ควรใช้ยา พ.ญ.ประมวญ สุนากร
GPO-VIR จีพีโอเวียร์ พญ.จันท์ฑิตา พกฤษานานนท์
ยาแก้ปวด แก้ไข้ ยาต้านการอักเสบ  back to top
ฤทธิ์เดชของ พาราเซตามอล ไม่ใช่เรื่องขี้ปะติ๋ว หมอพัตร
ท่านรู้จัก...ยาแก้ปวดดีหรือยัง ? ภ.ญ.อารียา ยอดปลอบ
ยาลดไข้…สำหรับลูกน้อย เภสัชกรหญิงอุบลรัตน์ ประดิษฐ์กุล
ยาลดไข้กับลูกรัก เภสัชกรหญิงอุบลรัตน์ ประดิษฐ์กุล
ยาพยุงอาการต้าน SARS แคปซูล
การให้ยาเมื่อลูกป่วย ศ.นพ.พิภพ จิรภิญโญ
กินยาไม่ครบ DOSE ไม่เพียงแค่ดื้อยา ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
ยาทา ยาหยอด แก้ลูกคัดจมูก ภ.ญ.สมสกุล ศิริไชย
ยาแก้ปวดหัว ภก.วิรัตน์ ทองรอด
แอสไพริน ยามหัศจรรย์ หมอพัตร
การกลับมาของแอสไพริน กองบรรณาธิการใกล้หมอ
การใช้ยาแอสไพริน ภ.ญ.วิมล อนันต์สกุลวัฒน์
แอสไพรินกับโรคหัวใจ ดร.วินัย ดะห์ลัน
แอสไพรินกับโรคหลอดเลือดสมอง ดร.วินัย ดะห์ลัน
โรคแม่ทำ...โรคหัวใจรูมาติกเพราะให้ลูกกินยาไม่ครบขนาด (DOSE) กองบรรณาธิการ
ยาแก้ปวดข้อกระดูก นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
ยาแก้ข้อเข่าอักเสบ ภก.วิรัตน์ ทองรอด
การใช้ยาแก้ปวด* เภสัชกร สุรชัย อัญเชิญ
ยาแก้ปวด-ลดไข้* เภสัชกร สุรชัย อัญเชิญ
ยาแก้ปวดลดไข้ * เอเชียแอคเซส doctor on the net
สเตอรอยด์ (Steroid)* เอเชียแอคเซส doctor on the net
ยาระบบทางเดินอาหาร  back to top
ยาลดกรด ครกบด
ยาขับลม แก้ท้องอืด แก๊สในกระเพาะ ภก.วิรัตน์ ทองรอด
ยาลดกรดในกระเพาะ (Antacid)* เอเชียแอคเซส doctor on the net
ยารักษาโรคกระเพาะ* เภสัชกรหญิง มยุรี ตันติสิระ
ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ* เอเชียแอคเซส doctor on the net
ยาแก้ท้องเดิน (Antidiarrheals)* เอเชียแอคเซส doctor on the net
ยาถ่าย/ยาระบาย (Cathartics/Luxative)* เอเชียแอคเซส doctor on the net
ยาระบบทางเดินหายใจ  back to top
พีพีเอ หายนะป่วนโลก ฐิตินบ โกมลนิมิ
พีพีเอกับสมอง ศ.น.พ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
พีพีเอ ยังไม่จบ นิตยสารใกล้หมอ
ยา PPA (Phenylpropanolamine)* ภญ.วิมล อนันต์สกุลวัฒน์
มารู้จักยาขยายหลอดลมกันเถอะ! เภสัชกรวิศาล สุทธิพัฒนางกูร
ยาเก่า VS ยาใหม่ ตอน : ยาแก้โรคหอบหืด นพ.นเรศรัตน์ นฤนาทวานิช
การใช้ยาชนิดสูดพ่น ในระบบทางเดินหายใจ ภญ.ศุภานันท์ เลี้ยงสุพงศ์
ยารักษาโรคหอบหืด นพ.นเรศรัตน์ นฤนาทวาณิช
ยารักษาโรค (หอบ) หืดในเด็ก (1) ภก.วิรัตน์ ทองรอด
การใช้ยา ในโรคหอบหืด นพ.นเรศรัตน์ นฤนาทวานิช
ยาแก้คัดจมูก นพ.นเรศรัตน์ นฤนาทวานิช
ยาแก้ไอ นพ.นเรศรัตน์ นฤนาทวานิช
ยาแก้ไอ.....สำคัญไฉน ? รศ.ภญ.เทวี โพธิผละ
ยาแก้ไอ ขับเสมหะ ภก.วิรัตน์ ทองรอด
ค็อก ๆ แค็ก ๆ …ถึงเวลาของยาแก้ไอ รศ.ภญ.ธิดา นิงสานนท์
ยาแก้ไอ* เอเชียแอคเซส doctor on the net
ยารักษาโรคหอบหืด เภสัชกรหญิงยุพา จรรยงค์วรกุล
ยาออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินหายใจ* เภสัชกร สุรชัย อัญเชิญ
ยาโรคจิต ยาโรคประสาท ยานอนหลับ  back to top
ยานอนหลับ ภก.วิรัตน์ ทองรอด
ยารักษาโรคซึมเศร้า* เภสัชกร สุรชัย อัญเชิญ
ยาต้านโรคจิต [Schizophrenia]* เภสัชกร สุรชัย อัญเชิญ
ยากันชัก [Epilepsy]* เภสัชกร สุรชัย อัญเชิญ
ยาที่ใช้รักษาโรคพาร์คินสัน [Parkinson'Disease]* เภสัชกร สุรชัย อัญเชิญ
ยาที่ใช้รักษาโรคความผิดปกติของอารมณ์ [Affective Sisorders]* เภสัชกร สุรชัย อัญเชิญ
ยากล่อมประสาท (Transquilizer)* เอเชียแอคเซส doctor on the net
ยากล่อมประสาท-ยานอนหลับ และยาคลายกังวล* เภสัชกร สุรชัย อัญเชิญ
ยานอนหลับ (Hypnotics)* น.พ.อนุรักษ์ บัณฑิตย์ชาติ
อันตรายจากยานอนหลับ เภสัชกรชัยยุทธ ทยาวิทิต
การใช้ยานอนหลับ ภ.ญ.วิมล อนันต์สกุลวัฒน์
ยาแก้ชักและยานอนหลับ * เอเชียแอคเซส doctor on the net
เมลาโทนิน ( Melatonin )* สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Melatonin ยามหัสจรรย์จริงหรือ* อัจฉรา เอกแสงศรี
เมลาโตนิน(Melatonin)* น.พ.สุรพล สุรางค์ศรีรัฐ
melatonin* เภสัชกร สุรชัย อัญเชิญ
วงการแพทย์เริ่มนำกัญชามาใช้อย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น นิตยสารใกล้หมอ
ยาสิว ฝ้า ยากันแดด  back to top
รู้เรื่องยาทาสิว ภ.ญ.พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร
ด้านที่สองของยาแก้สิว รัสมี ภู
ยารักษาฝ้า ภก.วิรัตน์ ทองรอด
สู้ภัยแดด (ยากันแดด) นพ. จารุวัธน์ พลเดช
แดดร้อน ๆ จ๊ะ! นพ.ชุมศักดิ์ พฤษาพงษ์
ซันสกรีน/ซันบล็อค กองบรรณาธิการใกล้หมอ
ยาปลุกนกเขา [ Erectile Dysfunction Drugs ]  back to top
ยาปลุกนกเขาขนานใหม่ รอยเตอร์
Viagra : คำแนะนำสำหรับประชาชน ผศ.น.พ.พิสนธิ์ จงตระกูล
Viagra อีกมุมมอง รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
ไวอาการ์ จากคุณห้อยสงบสู่คุณชูสง่า นพ.วีระ สุรเศรณีวงศ์
ยาเวียอากร้า…บันลือโลก นพ.พนิตย์ จิวะนันทประวัติ
ผู้คิดค้นหลักการที่นำไปสู่ การผลิตยาไวอากร้า นิตยสารใกล้หมอ
ไวอากร้าจะได้คู่แข่งแล้ว หมอ 5024
Viagra น่าใช้* นายแพทย์มานพ พิทักษ์ภากร
แพทย์เตือนใช้ไวอะกร้า เสี่ยงตาบอดสีถึงบอดสนิท จากกรุงเทพธุรกิจ
ไวอากร้ากับตา ศ.พญ.สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
เวียกร้า(Viagra) ดีจริงหรือ* นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์
ยาปลุกนกเขา นพ.เกษม ตันติผลาชีวะ
ตำนานยาบำรุงกาม กองบก.ใกล้หมอ
ยาบำรุงกามมีจริงหรือ ? นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
แมลงวันสเปน เสริมพลังเพศ? น.พ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
ยาบำรุงทางเพศ ความจริงหรือความเชื่อ ? วันดี สันติวุฒิเมธี
ยากินแก้โรคจู๋ นพ.นริศ เจนวิริยะ
การแก้ปัญหา การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ พญ.เยาวเรศ นาคแจ้ง
phamacology on the net   โดย เภสัชกร สุรชัย อัญเชิญ
UMPOL PHARMACY  โดย ภก.อำพล   เศวตะดุล
Drug Information Center   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ฟาร์มสุข  Thai Pharmacists Web Site   back to top


EKG
[กลับไปหมวดอื่น]

main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุด E-LIB

Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21]resolution 800x600
วันนี้ มีกี่ hits แวะมาเยี่ยมบ่อยๆนะครับ ใคร hits บ้าง

ศูนย์เภสัชสนเทศ 113