มาที่นี่ที่เดียว ได้อ่านบทความทางด้านการแพทย์ ภาษาไทย จากเกือบทุกโฮมเพจที่มีใน INTERNET
ถ้าที่นี่ขัดข้อง ไปที่นี่ก็ได้ครับ http://i.am/thaidoc หรือ http://hey.to/yimyam


รูปหูดหงอนไก่ในสตรี


Codyloma accumunata  HPV
หูดหงอนไก่ ในสตรี
(ภาพจาก หนังสือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระหว่าตั้งครรภ์ โดย ร.ศ.น.พ.ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์)
Codyloma accumunata  HPV
หูดหงอนไก่ ในสตรี
(ภาพจาก หนังสือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระหว่าตั้งครรภ์ โดย ร.ศ.น.พ.ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์)
Codyloma accumunata, HPV
หูดหงอนไก่ ขนาดใหญ่
(ภาพจาก หนังสือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระหว่าตั้งครรภ์ โดย ร.ศ.น.พ.ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์)
Codyloma accumunata, HPV
หูดขนาดใหญ่
(ภาพจาก หนังสือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระหว่าตั้งครรภ์ โดย ร.ศ.น.พ.ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์)
Codyloma accumunata, HPV
หูดที่ปากมดลูก
(ภาพจาก หนังสือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระหว่าตั้งครรภ์ โดย ร.ศ.น.พ.ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์)


รูปหูดหงอนไก่ ในบุรุษ
Codyloma accumunata, HPV
นี่ยังเป็นน้อยนะ
(ภาพจาก หนังสือตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบัน โดย ปรียา กุลละวณิชย์และคณะฯ)
Codyloma accumunata, HPV
สวยไหมครับ....หงอนไก่
(ภาพจาก หนังสือตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบัน โดย ปรียา กุลละวณิชย์และคณะฯ)


[ BACK TO LIST]
main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด