มาที่นี่ ที่เดียว ได้อ่านบทความทางด้านการแพทย์ภาษาไทย
จากเกือบทุกโฮมเพจที่มีใน   INTERNET   ถ้าที่นี่ขัดข้อง ไปที่นี่ก็ได้ครับ
http://i.am/thaidoc    หรือ     http://hey.to/yimyam

บุตรนอกสมรส


กรณีของคุณอาจต้องใช้วิธีการ ขอให้ศาลพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตร ซึ่งมักเป็นวิธีที่นำมาใช้ กรณีที่บิดาไม่สมัครใจรับเด็กเป็นบุตร หรือบิดาได้เสียชีวิตไปก่อน จึงต้องมีการฟ้องคดี เพื่อขอให้มีการรับเด็กเป็นบุตร และการที่เด็กใช้นามสกุลของบิดา หรือการที่บิดา เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูเด็ก โดยเปิดเผยตลอดมาในช่วงเวลาหนึ่ง ก่อนที่บิดามารดาจะเลิกกัน แม้ไม่ทำให้เด็กกลายเป็นบุตรชอบ ด้วยกฎหมายของบิดาโดยอัตโนมัติ แต่มารดาเด็ก ก็สามารถนำข้อเท็จจริงดังกล่าวว่า บิดาได้มีการรับรองบุตรโดยพฤติการณ์ และนำไปสู่ การร้องขอต่อศาลให้พิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรได้

แต่การฟ้องขอให้รับเด็กเป็นบุตร จะฟ้องได้เมื่อเด็กได้คลอดจากครรภ์มารดาแล้ว และมีชีวิตอยู่เป็นสภาพบุคคลก่อน เพราะมีบางรายที่บิดาเสียชีวิตในขณะที่มารดากำลังตั้งครรภ์ มีการแบ่งมรดกกัน มารดาที่กำลังตั้งครรภ์จะมาขอใช้วิธีให้ศาลพิพากษาว่า เด็กที่อยู่ในครรภ์ เป็นบุตรของผู้ตาย เพื่อเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูจากกองมรดกของผู้ตายยังไม่ได้ ต้องรอให้เด็กคลอดออกมาก่อน และเด็กคนนั้น จะต้องมีชีวิตอยู่ด้วย ไม่ใช่แท้งหรือตาย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ บางรายเด็กคลอดออกมาไม่เท่าไรก็ตาย มารดาก็ยังขอให้ศาลพิพากษาว่า เด็กเป็นบุตรได้ สำหรับลูกของคุณที่อยู่ในท้องจะดำเนินการได้ ต้องรอให้เด็ก คลอดมาเป็นทารกก่อน

การที่มีเอกสารของบิดาที่ได้แสดงไว้ว่า เด็กนั้นเป็นบุตร ก็สามารถร้องต่อศาล เพื่อให้ศาลพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรได้ ซึ่งอาจเป็นหนังสือที่แสดงไว้โดยตรง หรือโดยปริยายก็ได้ จะทำให้ไว้กับมารดาเด็ก แก่เด็กหรือบุคคลอื่นก็ได้ ไม่ว่าจะทำโดยสมัครใจ หรือถูกบังคับก็ตาม เช่น ทำให้ไว้กับผู้บังคับบัญชาในขณะที่มารดาเด็กได้ร้องเรียนทางวินัย ว่าจะรับผิดชอบ ค่าอุปการะเลี้ยงเด็ก เพราะตนเป็นบิดา เป็นต้น

ส่วนการมีหลักฐานในทะเบียนคนเกิด หรือใบสูติบัตรว่าเป็นบิดาของเด็ก โดยมีหลักฐานว่า บิดาเป็นผู้แจ้งการเกิด หรือรู้เห็นยินยอมในการแจ้งนั้น ก็เป็นเงื่อนไขอันหนึ่งที่บิดายอมรับว่าเด็กคนนี้ เป็นบุตรที่ใช้เป็นหลักฐานขอให้ศาลพิพากษาว่า เด็กเป็นบุตรได้ แต่ปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ เด็กคลอดที่โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่มักจะสอบถามชื่อบิดาเด็ก และมารดาในขณะที่คลอดเด็กที่โรงพยาบาล จึงอาจมีการโต้แย้งได้ว่า บิดาไม่ได้รู้เห็นยินยอมในการแจ้งเกิดเด็กก็ได้

หลักฐานอื่นๆ เกี่ยวกับบิดามารดาได้อยู่กันอย่างเปิดเผย ในระยะเวลาที่หญิงมารดา อาจตั้งครรภ์ได้ เช่น การส่งเสริมเงินทองเลี้ยงดูกัน โดยมีพยานรู้เห็นทั่วไป รวมทั้งพฤติกรรมอื่นๆ ที่เป็นที่รู้โดยทั่วไปตลอดมาว่าเป็นบุตร เช่น บิดาให้เด็กใช้นามสกุลของตน บิดาแสดงต่อบุคคลอื่น ว่าเด็กเป็นบุตร เป็นต้น

การฟ้องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร สามารถฟ้องรวมกันไปเป็นคดีเดียวกันกับการฟ้องให้ศาล พิพากษาว่าเด็กเป็นบุตร เพราะถ้าศาลพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตร ศาลก็จะกำหนด ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรในคดีนั้นไปด้วยกัน

สุกัญญา รัตนนาคินทร์


(update 20 กรกฎาคม 2001)
[ ที่มา... หนังสือพิมพ์เดลินิวส์   วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2544]


[ BACK TO LIST]

main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุดE-LIB[ hey.to/yimyam ][ i.am/thaidoc ]
Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21] resolution 800x600