คนไทยทุกคน มีหน้าที่ต้องรู้กฏหมายไทย
หมวดนี้ จะนำเสนอบทความเกี่ยวกับ กฏหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
ที่คุณต้องรู้ เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข
[ hey.to/yimyam ]

[ คัดลอกจาก คลินิก กฏหมาย หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2544 ]
คู่สมรสสาบสูญ
สามีมีอาชีพรับเหมาก่อสร้างงานต่างจังหวัด ต้องเดินทางเป็นเวลานานๆ บางครั้งเป็นเดือน แต่ส่งข่าวโทรศัพท์ถึงกันตลอด ต่อมาสามีเงียบหายไปโดยไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนเป็นหลายปีแล้ว บางคนบอกว่าถูกเก็บเพราะทิ้งงานที่รับเหมาไว้หายไปเลย อาจเป็นไปได้ว่า สามีจะถูกทำร้ายจนเสียชีวิตก็ได้ เพราะสามีชอบเที่ยวเตร่และคบเพื่อนฝูงที่ไม่ค่อยดี แต่เนื่องจากสามียังมีเรื่องชู้สาวที่เป็นปัญหา ในชีวิตสมรสเป็นประจำ ทำให้ดิฉันอดคิดในทางที่ว่าสามีอาจติดผู้หญิงอื่นและไปใช้ชีวิตร่วมกัน แต่ก็เป็นการผิดวิสัยของคนที่รักลูกมากที่จะทิ้งกันไปอย่างไร้ร่องรอยเช่นนี้ ควรกลับมาพูดกันให้รู้เรื่อง หรือหย่ากันให้เรียบร้อยจะดีกว่า

ดิฉันจึงไม่อาจหาสาเหตุที่สามีหายไปได้ ขณะนี้เป็นเวลาเกือบ 4 ปีแล้วที่สามีหายไป ดิฉันรู้สึกสิ้นหวังเพราะไม่สามารถหาหลักฐานได้ว่าสามีได้ตายไปแล้ว จากที่แต่ก่อนสามีเคยส่งเงินให้ลูก และดิฉันใช้ทุกเดือน ตอนนี้ดิฉันต้องออกทำงานนอกบ้าน จึงอยากรู้ว่าจะต้องรอไปอีกนานแค่ไหน จึงจะมีผลทำให้ดิฉันพ้นจากการเป็นคู่สมรสของสามีที่สูญหายได้


คนสิ้นหวัง การพ้นจากการเป็นสามีภริยากับคู่สมรสที่สูญหาย จะต้องใช้วิธีฟ้องหย่าต่อศาล เนื่องจากการที่คู่สมรสหายสาบสูญเป็นเหตุฟ้องหย่าได้ประการหนึ่ง กล่าวคือ สามีหรือภริยาถูกศาลสั่ง ให้เป็นคนสาบสูญหรือไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นเวลาเกินสามปี โดยไม่มีใครทราบว่า เป็นตายร้ายดีอย่างไร อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้แยกได้เป็น 2 กรณี ดังนี้ กรณีแรก ศาลสั่งบุคคลผู้สูญหายเป็นคนสาบสูญแล้ว และกรณีที่สอง คู่สมรสได้หายไปจากภูมิลำเนาเกิน 3 ปี โดยไม่มีใครทราบว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร

กรณีแรก การที่คู่สมรสที่ยังอยู่จะร้องให้คู่สมรสที่หายไปกลายเป็นคนสาบสูญตามคำสั่งของศาลนั้น ต้องเป็นการหายไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ และไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ตลอดระยะเวลา 5 ปี หรือถ้าไม่ใช่เหตุอันเป็นปกติ ก็ต้องหายไปเป็นเวลา 2 ปี คือการหายไป ในการรบหรือสงครามต้องหายไปเป็นเวลา 2 ปี นับแต่การรบหรือสงครามสิ้นสุด หายไปในการเดินทางโดยยานพาหนะและยานพาหนะนั้น อับปางหรือถูกทำลาย หรือสูญหายไปเป็นเวลา 2 ปี หรือไปตกอยู่ในอันตรายแก่ชีวิตแล้วไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่ หรือไม่ตลอดระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่เหตุอันตรายแก่ชีวิตได้ผ่านพ้นไป ซึ่งผู้ที่จะต้องขอได้คือ ผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการ และหากศาลได้มีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญแล้ว ถือว่าบุคคลนั้น ได้ถึงแก่ความตายเมื่อครบกำหนด 5 ปี หรือ 2 ปี ซึ่งจะมีผลให้ทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลนั้น ตกเป็นมรดกตกทอดได้แก่ทายาท

อย่างไรก็ตาม สำหรับกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญนั้น มิใช่เป็นการถึงแก่ความตายไปจริง จึงไม่ทำให้การสมรสสิ้นสุดลงด้วยความตายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การสมรสจึงยังไม่สิ้นสุดลงในทันที ดังนั้นสำหรับกรณีแรกนี้คู่สมรส ฝ่ายที่ยังอยู่จึงต้องฟ้อง ขอให้ศาลพิพากษาให้หย่าเสียก่อน เมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้ว จึงจะทำให้การสมรสสิ้นสุดลง ผลคำพิพากษาของศาลที่ให้หย่านั้น จะทำให้การสมรสสิ้นสุดลง นับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด ไม่ใช่ย้อนหลังไปถึงวันที่ครบกำหนด 5 ปี หรือ 2 ปี ที่ได้ไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ ดังนั้นตราบใดที่ยังไม่มีคำพิพากษาให้หย่ากัน ก็ต้องถือว่าฝ่ายที่ยังอยู่กับบุคคล ที่ศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ ยังเป็นสามีภริยากันตามกฎหมายอยู่ตลอดเวลา

กรณีที่สอง สามีหรือภริยาไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นเวลาเกิน 3 ปี โดยไม่มีใครทราบแน่ว่า เป็นตายร้ายดีอย่างไร คือบางครั้งระยะเวลา 5 ปี ตามกรณีแรกอาจจะนานเกินไป กฎหมายจึงกำหนดให้ การที่สามีหรือภริยาไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นเวลาเกิน 3 ปี โดยไม่มีใครทราบแน่ว่า เป็นตายร้ายดีอย่างไร เป็นเหตุที่จะนำมาฟ้องหย่า เพื่อให้คู่สมรสที่ยังอยู่ได้ตั้งต้นชีวิตใหม่ได้อีกครั้ง

สำหรับกรณีนี้อาจจะมีผลทำให้การสมรสสิ้นสุดได้เร็วขึ้นเพราะเป็นการฟ้องหย่าโดยคู่สมรส หายไปเพียง 3 ปี แต่ปัญหาอาจจะเกิดขึ้นถ้าคู่สมรสที่หายไปมีทรัพย์สินที่เป็นสินส่วนตัวเดิม เพราะทำให้คู่สมรสที่ยังอยู่ และศาลได้มีคำพิพากษาให้หย่ากันแล้ว ทำให้การสมรสสิ้นสุดลง แต่อดีตคู่สมรสที่ยังอยู่ไม่มีสิทธิ ได้รับมรดกในสินส่วนตัวของคู่สมรสที่หายได้ ดังนั้นกรณีที่คู่สมรสหายไปและมีทรัพย์สินเดิม ที่เป็นสินส่วนตัวเดิม คู่สมรสที่ยังอยู่ หากอยากจะได้รับส่วนแบ่ง ในสินส่วนตัวของคู่สมรสที่หายไปด้วย จึงควรใช้วิธีแรก คือรอให้ครบระยะเวลา 5 ปีแล้วขอให้ศาลสั่งให้คู่สมรสที่หายไปเป็นคนสาบสูญก่อน จึงค่อยมาฟ้องหย่าอีกครั้งในภายหลัง

สุกัญญา รัตนนาคินทร์


[ BACK TO LIST]
main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด
ห้องสมุด E-LIB[ hey.to/yimyam ][ i.am/thaidoc ]

Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21]