คนไทยทุกคน มีหน้าที่ต้องรู้กฏหมายไทย
หมวดนี้ จะนำเสนอบทความเกี่ยวกับ กฏกหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
ที่คุณต้องรู้ เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข
[ http://ite.nectec.or.th/~elib/index.html ]

[ คัดลอกจาก คลินิกกฏหมาย จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันอังคารที่ 7 กันยายน 2542 ]
law clinic

ถอนการจดทะเบียนรับรองบุตร


แต่งงานกับสามีหลายสิบปีก่อนแต่เราไม่มีบุตรด้วยกันเพราะหมอบอกว่า สามีน้ำเชื้ออ่อน สามีเคยเล่าให้ฟังว่า เขามีญาติพี่น้องที่ตั้งท้องแล้วไม่สามารถหาพ่อให้เด็กในท้องได้ จึงให้ความช่วยเหลือโดยรับเป็นพ่อของเด็กเสียเองและให้ใช้นามสกุลด้วย โดยได้จดทะเบียนรับรองเด็กเป็นบุตรไว้ที่อำเภอในขณะที่เด็กเข้าโรงเรียน แต่เด็กยังคงอยู่กับมารดาไม่ได้ติดต่ออะไรกันมากไปกว่าทักทายกันในขณะที่มีการรวมญาติกันแต่ละครั้งหรือสามีช่วยเหลือทางด้านการเงินในยามที่เด็กหรือมารดาเด็กเดือดร้อน เรื่องนี้ใคร ๆ ก็รู้กันในหมู่ญาติทุกคน

ปัญหาคือว่า ฝ่ายญาติพี่น้องของดิฉันเขาตั้งข้อสังเกตกันว่า ดิฉันไม่มีบุตรกับสามี ดังนั้นเด็กคนที่สามีจดทะเบียนรับรองบุตรไว้ย่อมมีกรรมสิทธิในทรัพย์สินของสามีและดิฉันเหมือนกับบุตรที่แท้จริงทั้ง ๆ ที่ไม่ใช่ จึงแนะนำให้สามีไปจดทะเบียนเพิกถอนการจดทะเบียนรับรองบุตรเสียเพราะสามีเป็นนักธุรกิจมีทรัพย์สินมากมาย หากสามีเป็นอะไรไป จะได้ไม่มีเรื่องค้าความมรดกระหว่างดิฉันกับเด็กคนนั้น แต่สามีก็เฉย ๆ ไม่กระตือรือร้นที่จะทำอย่างที่แนะนำจึงอยากถามเป็นข้อ ๆ ดังนี้

1. สามีจะเพิกถอนการจดทะเบียนรับรองเด็กเป็นบุตรได้หรือไม่
2. ถ้าสามีไม่เพิกถอนการจดทะเบียนรับรองบุตร ต่อมาภายหลังหากมีปัญหายุ่งยากดิฉันจะขอเพิกถอนเสียเองในฐานะที่เป็นภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายของสามีจะได้หรือไม่
3. ถ้าฟ้องเพิกถอนการจดทะเบียนรับรองบุตรไม่ได้ จะแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างไร

พวงชมพู

เรื่องนี้เกี่ยวกับอำนาจการปกครองบุตรที่เกิดจากบิดามารดาไม่ได้จดทะบียนสมรสกัน หลักกฎหมายก็คือว่า บุตรที่เกิดจากบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน บุตรจะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาแต่เพียงผู้เดียว ความสัมพันธ์ทางฝ่ายบิดาแม้จะเป็นบิดาที่แท้จริงแต่ก็ถือว่าบิดาที่แท้จริงยังเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเรียกฝ่ายบุตรกันติดปากว่า "บุตรนอกสมรส"

อย่างไรก็ตามแม้บิดาจะไม่สามารถจดทะเบียนสมรสกันได้ แต่ก็สามารถทำให้บุตรที่เกิดมาเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาด้วยได้ หากว่าบิดาและมารดาได้จดทะเบียนสมรสกันในภายหลังหรือบิดาจดทะเบียนรับรองบุตร หรือศาลมีคำพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตร ซึ่งวิธีการทั้งสามอย่างนี้ จะต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญคือ เด็กและชายผู้นั้นเป็นบิดาและบุตรกันในความเป็นจริง

สำหรับปัญหาของคุณพวงชมพูเป็นไปในทางที่ว่า แม่เด็กหาบิดาไม่ได้จึงได้ให้สามีคุณจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรไว้ ซึ่งมีผลทำให้เด็กคนนั้นกลายเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของชายที่จดทะเบียนรับรองบุตรมีฐานะเท่ากับบุตรที่เกิดจากบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันทุกประการ ซึ่งรวมถึงสิทธิในฐานะทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิรับมรดกของบิดาด้วย

การที่ชายใดได้จดทะเบียนรับรองเด็กคนใดไว้เป็นบุตรของตนนั้น เมื่อจดทะเบียนเป็นบุตรแล้วจะถอนไม่ได้ เว้นเสียแต่จะปรากฏว่าผู้ขอจดทะเบียนนั้นมิใช่บิดาที่แท้จริงของบุตรแล้ว จึงสามารถฟ้องเพิกถอนการจดทะเบียนรับรองบุตรได้ ดังนั้นข้ออ้างประการเดียวที่จะฟ้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนรับรองบุตรของบิดาได้คือ ผู้ขอจดทะเบียนรับรองเด็กเป็นบุตรมิใช่เป็นบิดาที่แท้จริงของเด็กเท่านั้น

การที่สามีของคุณไม่ยอมไปเพิกถอนการจดทะเบียนรับรองเด็กเป็นบุตร หากต่อมาภายหลังสามีได้เสียชีวิต บรรดาผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลายซึ่งได้แก่ตัวเด็ก บิดาและมารดาของเด็กและบุคคลผู้มีสิทธิรับมรดกร่วมกับเด็กหรือบุคคลที่จะต้องเสียสิทธิรับมรดกเพราะการรับรองเด็กเป็นบุตร เช่น ภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้ามรดกก็สามารถฟ้องเพิกถอนการจดทะเบียนรับรองเด็กเป็นบุตรของผู้ตายได้

จึงต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าสามีไม่ใช่บิดาที่แท้จริงของเด็ก คุณจึงสามารถฟ้องเพิกถอนการจดทะเบียนรับรองเด็กเป็นบุตรได้ อย่างไรก็ตามการที่สามีคุณไม่ฟ้องเพิกถอนการจดทะเบียนรับรองเด็กเป็นบุตรเสียเองตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ คุณก็ต้องใช้วิจารณญาณด้วยตนเองด้วยว่าเขาเป็นพ่อลูกกันจริง ๆ หรือไม่ เพราะส่วนใหญ่มักจะปกปิดความจริงกันไว้กลัวครอบครัวใหม่จะเสียใจ

หรือถ้าสามีของคุณไม่อยากจะทำลายรู้สึกของเด็กแม้จะไม่ใช่บิดาและบุตรที่แท้จริงก็ตาม สามารถหาทางแก้ไขในเรื่องทรัพย์มรดกได้หากจะใช้วิธีการให้สามีทำพินัยกรรมไว้ให้เรียบร้อย เพราะพินัยกรรมจะตัดสิทธิของทายาทโดยธรรมตามกฎหมายที่มีสิทธิรับมรดกของผู้ตายให้เป็นไปตามจำนงของผู้ตายที่ได้สั่งการไว้ครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ แต่ถ้าสามีไม่ทำพินัยกรรมและเป็นอะไรไปกะทันหัน คุณในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องโต้แย้งว่าสามีไม่ใช่บิดาที่แท้จริงของเด็กที่เขาจดทะเบียนรับรองบุตรไว้และความข้อนี้สามารถยกขึ้นต่อสู้ในคดีมรดกได้โดยไม่ต้องเพิกถอนการจดทะเบียนรับรองเด็กเป็นบุตร

สุกัญญา รัตนนาคินทร์


[ BACK TO LIST]
main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด
ห้องสมุด E-LIB[ hey.to/yimyam ][ pantip.com/ELIB ]

Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21]