มาที่นี่ ที่เดียว ได้อ่านบทความทางด้านการแพทย์ภาษาไทย
จากเกือบทุกโฮมเพจที่มีใน   INTERNET   ถ้าที่นี่ขัดข้อง ไปที่นี่ก็ได้ครับ
http://i.am/thaidoc    หรือ     http://hey.to/yimyam

นักเรียน/นักศึกษาขายตัว ความจริงที่ ตบหน้า สังคมไทย


หมายเหตุ - เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่สถาบันราชภัฏสวนดุสิต มีการสัมมนาเรื่อง " นักเรียน/นักศึกษา ขายตัว : สัมมนาปัญหาเชิงลึก/วิเคราะห์ " จัดโดยนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต เพื่อระดมความคิดเห็นในการแก้ปัญหา การขายตัวของนักเรียน นักศึกษา โดยเชิญผู้ขายบริการ ผู้ใช้บริการ และผู้จัดบริการ (แม่เล้า) ร่วมสัมมนา มีรายละเอียดน่าสนใจดังนี้

 • น้องหน่อย (นามสมมุติ) นักศึกษาที่ขายบริการทางเพศ
"--สาเหตุที่มาทำอาชีพนี้เพราะต้องการนำเงินไปใช้ในการศึกษา เกี่ยวกับอุปกรณ์ ต้องส่งเสียครอบครัว เนื่องจากพ่อเสียชีวิต ไม่มีอาชีพอื่นที่ได้ผลตอบแทนสูง ผิดหวังเรื่องแฟน ต้องการมีวัตถุนิยมตามเพื่อนและสังคม อยากมีโทรศัพท์มือถือ เสื้อผ้าสวยๆ อยากมีเงินใช้จ่ายตลอด และอยากมีเงินเที่ยวสถานเริงรมย์ ส่วนแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหานั้น อยากให้ส่งเสริมอาชีพ ที่มีรายได้กระจายทั่วถึง ให้การศึกษาที่เข้าใจการดำเนินชีวิต มีความภาคภูมิใจในชีวิต จัดหางานให้เมื่อเรียนจบ และรัฐควรจัดหางานให้ระหว่างเรียนเพื่อเป็นรายได้เสริม

ที่เข้ามาสู่อาชีพนี้เพราะได้รับการติดต่อจากเพื่อน ตอนที่เพื่อนชวนก็คิดอยู่นาน แต่เพื่อนบอกว่าทำแล้วจะได้เงินง่าย อย่างไรก็ตาม ไม่คิดที่จะทำอาชีพนี้ตลอดไป อนาคตคิดจะหยุด และหางานดีๆ ทำ แม้จะได้เงินน้อยกว่า--"
 • น้องฟิว (นามสมมุติ) นักศึกษา
"--สาเหตุเข้าสู่อาชีพเสริมเพราะความต้องการทางเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก และค่าเครื่องสำอาง รวมถึงได้รับการชักจูงจากเพื่อนในกลุ่มที่ทำอาชีพเสริมอยู่ มีเงินใช้จ่ายคล่องตัวมากขึ้น ที่สำคัญคือผู้ที่ทำอาชีพเสริมคิดว่าพวกเขาได้เดินมาถูกต้องแล้ว เพราะชีวิตเป็นของเขาเอง ฉะนั้นจะทำอะไรกับชีวิตของเขาก็ได้

ที่เลือกอาชีพนี้เพราะมีรายได้สูง ที่ผ่านมาไม่ได้ติดต่อทางบ้านเลย จึงต้องหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายเอง มีค่าใช้จ่ายประมาณ 400 บาทต่อวัน ถ้าไปทำอาชีพอื่นรายได้จะน้อย แม้ว่าจะอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการหารายได้จากการขายบริการทางเพศเลย

ส่วนแนวทางป้องกันนั้น เห็นว่าต้องสร้างจิตสำนึกในการยอมรับสภาพความจริง พ่อแม่ ครูอาจารย์ต้องสอดส่องใกล้ชิด สร้างความอบอุ่นในครอบครัว หาอาชีพเสริมที่สุจริต และสถานศึกษาจัดหางานพิเศษให้--"
 • น้องแอน (นามสมมุติ) นักศึกษาหญิงชั้นปี 3
"--เข้าสู่ธุรกิจขายตัวเพราะปัญหาครอบครัว พ่อแม่แยกกัน และพ่อมีภรรยาใหม่ ค่าใช้จ่ายในการเรียนไม่พอ เพื่อนชักจูงเพราะได้เงินง่าย ไปทำงานกับเพื่อนโดยมีแม่เล้าจัดให้ขายบริการ แต่ปัจจุบันขายบริการทางเพศเองโดยไม่ต้องพึ่งแม่เล้า แต่ใช้วิธีแขกบอกต่อๆ กัน แล้วโทรศัพท์นัดหมาย จากนั้นแขกจะเป็นผู้นัดไปในสถานที่ที่กำหนดเอง

เพิ่งเข้าสู่ธุรกิจขายตัวได้ 2-3 เดือน สาเหตุเพราะเดิมอยู่กับคุณพ่อ และคุณพ่อจะเลี้ยงดูอย่างดี ระยะหลังคุณพ่อมีภรรยาใหม่จึงไม่ดูแลเหมือนเดิม ที่เข้าสู่ธุรกิจขายบริการครั้งแรกเพราะรู้จักกับแม่เล้า ที่พักอยู่อพาร์ตเม้นต์เดียวกันมาชวน หลังจากที่ทำอาชีพนี้แล้วก็มีเพื่อนมาถามว่าทำหรือไม่ ก็บอกไปว่า ไม่ได้ทำ แอนจะไม่ชักชวนเพื่อนให้ขายบริการ แต่จะแนะนำแขกให้เฉพาะเพื่อนที่ทำอาชีพนี้ด้วยกัน ซึ่งเพื่อนนักศึกษาที่ขายบริการมีจำนวนมาก

สิ่งที่อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือคือ เพิ่มกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพราะนักศึกษาส่วนหนึ่ง ที่ขายบริการเพราะต้องการนำเงินไปใช้จ่ายค่าเล่าเรียน เนื่องจากกู้เงินจากกองทุนไม่ได้เลย

ส่วนแนวทางป้องกันและแก้ไขก็อยากให้พ่อแม่เอาใจใส่บุตรหลานให้มาก ควรสอดส่องเพื่อนๆ ที่ลูกคบ ให้ความรู้ และควรจัดตั้งกองทุนสวัสดิการการศึกษาแก่นักศึกษาให้แพร่หลายกว่าที่เป็นอยู่ และกระจายทุนให้นักศึกษาที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ--"
 • น้องดาว (นามสมมุติ)
"--เข้าสู่วงจรของธุรกิจนี้เพราะถูกชักชวน เนื่องจากทางบ้านมีหนี้สิน รู้จากเพื่อนบ้านว่าทำอาชีพนี้ เพื่อความอยู่รอดเหมือนกัน

น้องดาวกล่าวว่า เริ่มจากไปร้องเพลง และรู้จักคนมากขึ้นเรื่อยๆ รู้ว่านักร้องที่นั่น ขายบริการทางเพศกันก็เลยทำบ้าง ไม่ใช่เรื่องของค่านิยม และไม่เคยคิดว่าเป็นค่านิยมเลย แต่เป็นอะไรที่ถึงที่สุด เวลานี้กำลังเรียนระดับปริญญาตรี ตั้งใจว่าจะเก็บเงินให้ได้สักก้อน เพราะถ้าเรียนจบแล้วไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

แนวทางป้องกันและแก้ไข จึงจำเป็นต้องให้พ่อแม่เอาใจใส่ลูก สังเกตพฤติกรรมลูก ครูอาจารย์ต้องรับฟังปัญหาเด็ก สังคมต้องร่วมกันสกัดกั้นเส้นทางเข้าสู่วงจรนี้ และรัฐต้องควบคุม และมีกฎหมายบังคับอย่างจริงจัง รวมทั้งเร่งปลูกฝังจริยธรรมในตัวเด็ก--"
 • นายสิงห์ (นามสมมุติ) นายหน้า
"—อาชีพหลักของผมคือ วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง แต่ที่มาทำเพราะชอบเที่ยวกลางคืน และมีพรรคพวกที่เป็นนายหน้าอยู่ ชอบแนะนำน้องๆ ให้รู้จัก จึงทำหน้าที่ประสานให้กับคน ที่มีความต้องการใช้บริการ ผมเป็นแค่นายหน้าไม่ใช่พ่อเล้า เพราะไม่ใช่อาชีพหลัก ผมรู้จักนักศึกษาหลายสถาบัน และตนก็รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่กว้างขวาง ส่วนใหญ่ที่ขายบริการ เพราะเดือดร้อนเรื่องเงิน น้องๆ พวกนี้จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ เบอร์เพจให้สำหรับติดต่อกลับไป ถ้าคนที่ทำประจำสามารถเรียกใช้บริการได้ภายในครึ่งชั่วโมง แต่ถ้าเป็นครั้งเป็นคราว ต้องใช้เวลาติดต่อประมาณ 24 ชั่วโมง โดยผู้ที่จะใช้บริการสามารถเลือกสถาบันได้--"
 • น้องต่อ (นามสมมุติ) ผู้ขายบริการ
"--มีหญิงบริการบางกลุ่มอ้างตัวเป็นนักศึกษาเพราะต้องการให้ตัวเองดูมีราคา และมองว่า นักศึกษาขายตัวมาแย่งอาชีพ แต่นักศึกษาขายบริการกลับมองว่า ที่ทำต้องจำยอม ไม่มีเงิน ถ้าเลิกได้ก็จะเลิก เพราะรู้สึกลำบากใจ เพราะต้องพบกับลูกค้าทั้งดีและไม่ดี ถ้าเจอคนไม่ดีจะถูกเหยียดหยาม กักขฬะ ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นทหาร และตำรวจ

ต่อกำลังเรียนอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.วช.) ปี 3 ขายบริการมาได้ 2 เดือนแล้ว ก่อนมาทำเคยเสียตัวมาก่อน จึงได้ตัดสินใจขายบริการทางเพศ รวมทั้งมีปัญหาด้านการเงิน ส่วนที่มีหญิงขายบริการทางเพศอ้างว่า เป็นนักศึกษานั้นไม่สมควร ส่วนที่นักศึกษาต้องขายบริการ เพราะความจำเป็น เคยหางานอื่นทำแต่หาไม่ได้ ทั้งงานเต็มเวลาและงานพิเศษ แต่คิดว่า ถ้าเรียนจบก็คงจะเลิก

สำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการมีทั้งทหาร ตำรวจ และนักธุรกิจ รู้สึกไม่ค่อยดี แต่ต้องการเงินของเขา ก็ต้องยอม ผู้ใช้บริการกลุ่มที่ดีที่สุดคือ ทหาร กับตำรวจ โดยกลุ่มทหารจะดีกว่า สิ่งที่อยากขอให้รัฐบาล ช่วยเหลือคือ จัดการศึกษาให้ฟรี จะได้ไม่มีปัญหาค่าใช้จ่าย

ไม่อยากแนะนำให้เพื่อนๆ ทำ เพราะไม่ใช่อาชีพที่ดี สำหรับตัวเองเห็นว่าไม่เสียหายอะไร เพราะเสียหายตัวเองคนเดียว เสียชื่อ นามสกุล ของตัวเองเท่านั้น และคนที่เข้ามาอยู่ในอาชีพนี้ก็มีทั้งดี และไม่ดี บางคนทำเพราะจำเป็น แต่บางคนทำเพราะฉวยโอกาสที่จะได้ประโยชน์ก็มี ส่วนใหญ่มีเพื่อน ทำอาชีพนี้มาก ทั้งระดับ ป.วช. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.วส.) และปริญญาตรี ส่วนปริญญาโทขึ้นไปมีหรือไม่ ยังไม่เคยเจอ--"
 • คุณเอ๋ (นามสมมุติ) เอเย่นต์
"--ต้องทวงถามจุดยืนและจริยธรรมของสื่อในการลงโฆษณาแหล่งขายบริการในหนังสือนิตยสาร หนังสือพิมพ์บางฉบับ เพราะการลงโฆษณาเป็นการส่งเสริมให้มีการขายบริการทางเพศ จึงอยากเรียกร้องให้สื่อยุติการลงโฆษณาเชิญชวนแหล่งบริการ ซึ่งเป็นแนวโน้มให้เด็กอยากลอง เพื่อหารายได้ และให้สื่อทำหน้าที่ให้การศึกษาแก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป

การเป็นเอเย่นต์หาลูกค้าให้กับผู้ใช้บริการทางเพศไม่ใช่สิ่งที่ดี และการลงข่าวคราว เกี่ยวกับนักศึกษาขายตัวจะเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาคนอื่นๆ ขายบริการทางเพศตาม--"
 • น้องแวว (นามสมมุติ) อายุ 20 ปี ผู้จัดหา (แม่เล้า)
"--เหตุที่มาทำอาชีพนี้เพราะพ่อแม่แยกทางกัน เริ่มทำหน้าที่จัดหาผู้ขายบริการให้กับผู้รับบริการ ตั้งแต่อายุ 18 ปี โดยทราบข้อมูลจากเพื่อนชายในสถาบัน และจากโปสเตอร์ที่ติดตามสถาบัน และประกาศรับนายแบบ นางแบบ

สาเหตุที่มาทำเพราะอยากได้เงิน เงินสามารถบันดาลทุกสิ่งให้พวกเราได้ค่ะ เงินสามารถบันดาลความสุขได้

หนูอยู่ในฐานะแม่เล้า ถ้ามีลูกค้ามาใช้บริการก็จะใช้วิธีหว่านล้อมเด็ก พูดพักเดียวเด็กก็ทำเพราะเงิน ส่วนทีเด็ดที่ทำให้ลูกค้ามาใช้บริการเด็กในกลุ่มมากนั้น ไม่ทราบเหมือนกัน แต่ลูกค้าของหนูมีมากจนต้องการเด็กเพิ่ม ถ้าเด็กไม่พอในฐานะแม่เล้า ก็ต้องลงไปขายบริการเอง หนูไม่คิดว่าพวกหนูเป็นปัญหาสังคม เพราะไม่ได้ไปบังคับใครให้ขายตัว และไม่ได้บังคับให้คุณผู้ชายมาใช้บริการ แต่คุณผู้ชายเหล่านั้นมาหาเอง แสดงว่าพวกหนูเก่ง ถ้าจะแก้ปัญหานี้ต้องแก้ที่ลูกค้า เพราะถ้าไม่มีลูกค้ามาใช้บริการเมื่อไหร่ พวกหนูก็ไม่มีงานทำ

"หนูไม่รู้พวกเด็กๆ ในสังกัดหนูเขาป้องกันตัวหรือไม่ แต่ตัวหนูเองนั้นไม่ได้ป้องกัน เพราะผู้ชายที่มาใช้บริการควรเป็นฝ่ายป้องกัน ถ้าป้องกันหนูก็ไม่สนใจ เพราะเขารู้อยู่แล้วว่า หนูเป็นโสเภณี เขาจึงต้องป้องกันตัวเอง และตั้งแต่หนูขายบริการมายังไม่เคยไปตรวจแม้แต่ครั้งเดียว

อยากให้รัฐเร่งประชาสัมพันธ์เรื่องโทษของการให้บริการทางเพศ สร้างจิตสำนึกผู้บริหารระดับสูง ของรัฐและเอกชน ไม่ให้ร่วมมือในการใช้บริการทางเพศจากนักเรียน นักศึกษา นอกจากนี้ สถานศึกษาควรเข้มงวดกับการติดโปสเตอร์ตามสถาบัน เพราะเป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่ง--"
 • น้องฝน (นามสมมุติ) อายุ 18 ปี ผู้ขายบริการ
"--เทคนิคการให้บริการเพื่อจูงใจลูกค้า ก็คือวางตัวเป็นกันเอง ให้ความเคารพ อ่อนน้อม ใช้วาจาอ่อนหวาน แต่งหน้าเป็นธรรมชาติ ไม่ใช้เครื่องสำอาง ปล่อยผมตรง ผมยาว ไม่ดัด ไม่ซอย ไม่ซักถามเรื่องส่วนตัวของลูกค้า ไม่แสดงอาการผูกมัด เจรจาลักษณะเชื่อฟังลูกค้า ตามใจลูกค้าบนเตียง รักษาความสะอาด ใช้น้ำหอมราคาแพงๆ ใช้สรีระร่างกายให้เป็นประโยชน์ เช่น หน้าอกใหญ่
ที่ต้องขายบริการเพราะต้องผ่อนค่าเล่าเรียนเดือนละ 3,000 บาท จึงอยากให้จัดให้เรียนฟรี--"
 • มาม่าซัง บาร์อะโกโก้ย่านพัฒน์พงษ์
"--ที่หันมายึดอาชีพมาม่าซังเพราะรายได้ดี ไม่ต้องใช้ความรู้มาก เด็กที่มาขายบริการส่วนหนึ่ง เป็นนักศึกษา อายุประมาณ 21-22 ปี เด็กที่ขายตัวส่วนใหญ่เป็นเด็กชอบเที่ยว ชอบใช้ของแพง มีค่านิยมตามเพื่อน และต้องการทดลอง มักจะมาสมัครขายบริการช่วงปิดเทอมมาก ส่วนใหญ่บอกว่า ไม่เคยทำที่ไหนมาก่อน ขอทำเป็นไซด์ไลน์ มีเด็กบางคนบอกว่า ให้หาฝรั่งมาเปิดบริสุทธิ์ให้หน่อย คิดราคา 15,000-30,000 บาท ก็ไม่รับปาก

เคยถามเด็กว่า ทำไมถึงขายตัว บางคนบอกว่าบ้านยากจน จึงแนะนำให้ลองไปทำที่เลาจน์ ตัวเองไม่เคยวิ่งไปหาเด็กมาทำอาชีพนี้ แต่เด็กที่มาอยู่มักชักชวนกันมาเอง ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เด็กเหล่านี้ทำ อยากบอกไปถึงคุณพ่อคุณแม่ว่า อย่ามัวทำงานเก็บเงิน ลูกขอเท่าไหร่ก็ให้ เป็นการทำร้ายลูกที่สุด ควรสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ให้กำลังใจ เชื่อว่าปัญหานี้คงลดลงบ้าง

อย่างที่ตัวเองทำอาชีพนี้เพราะเคยแต่งงานมีลูก แต่หย่ากับสามี ประกอบกับไม่มีความรู้ก็เลยคิดว่า ถ้าทำงานนี้จะเลี้ยงลูกได้แม้จะไม่ชอบ และในฐานะแม่ก็ไม่อยากให้ลูกทำอย่างนี้--"
 • คุณนก (นามสมมุติ) อดีตผู้ประกอบการแถวพัฒน์พงษ์

"--การกำหนดราคาจะขึ้นกับหน้าตา ทรวดทรง เช่น อกใหญ่ขนาด 35-36 นิ้ว สีผิวไม่ใช่ปัญหา เป็นคนเอาอกเอาใจ การคิดค่าบริการขึ้นอยู่กับว่าเป็นการให้บริการชั่วคราวหรือค้างคืน ค่าใช้จ่ายในการให้บริการในปัจจุบันอยู่ประมาณ 2,000-4,000 บาท นางแบบ 5,000 บาท ค้างคืน 4,000 บาท ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ส่วนมากอายุ 30 ปีขึ้นไป แต่ส่วนใหญ่จะมีอายุ 40 ปีขึ้นไป

การคิดราคาในการบริการ คือ 3 ชั่วโมง 2,000 บาทต่อครั้ง ให้ตัวแทนนักศึกษา 500 บาท และนักศึกษา 1,500 บาท ถ้าใช้บริการทั้งคืน ผู้ใช้ต้องจ่ายให้ร้าน 700 บาท และตกลงกับผู้ขายบริการเอง ประมาณ 3,000-5,000 บาท ราคาของคนใหม่และคนเก่าเท่ากัน

ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจ เจ้าหน้าที่ธนาคาร วัยรุ่น และบุคคลทั่วไป ถ้าใช้บริการโดยนั่งพูดคุยในร้าน 45 นาที สั่งดริ๊งก์ 1 ครั้ง 120 บาท เด็กให้บริการได้ 70 บาท ร้านได้ 50 บาท ถ้าพูดคุยแล้วเกิดความพอใจจะใช้บริการ ทั้งสองฝ่ายจะต้องตกลงกับตัวแทน เพื่อไปใช้บริการข้างนอก ถ้าถามว่ารู้สึกอย่างไรกับงานที่ทำ ในฐานะที่ได้รับเงินเดือนจากร้าน ก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุด แต่จะไม่มีการบังคับเด็กเด็ดขาด เป็นความพอใจของเด็กเอง เพราะตัวเองก็มีลูกมีครอบครัว ไม่อยากเห็นนักศึกษาขายตัว อยากให้มีงานที่ดีกว่านี้ทำ--"
 • น้องไก่ (นามสมมุติ) อายุ 19 ปี นักเรียนมัธยมปลาย
"--ขายบริการมา 3 ปีแล้ว ครั้งแรกเป็นฝ่ายเดินเข้าไปถามเพื่อนเอง ไม่ได้ถูกชักจูง ที่ทำเพราะได้เงินมาก ถ้าชั่วคราวประมาณ 2,000-2,500 บาท ค้างคืน 3,000 บาท ได้ประมาณสัปดาห์ละ 7,500 บาท ต้องจ่ายเป็นค่าเล่าเรียน ส่งให้พ่อแม่ และน้อง 2 คน ที่บ้านไม่มีใครรู้ว่าขายบริการ และไม่เคยถาม เพราะรู้แต่ว่าทำงานโรงงาน และเรียนหนังสือ ก็รู้สึกอึดอัด เคยชักชวนเพื่อนๆ ให้มาขายบริการประมาณ 3-4 คน คาดว่าจะทำต่อไปจนเรียนจบ เคยเสียใจเหมือนกันที่เลือกอาชีพนี้ ถ้าเลือกได้ใหม่จะไม่ทำ--"


(update 11 สิงหาคม 2001)
[ ที่มา... หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน   ประจำวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2544


[ BACK TO LIST]

main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุดE-LIB[ hey.to/yimyam ][ i.am/thaidoc ]
Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21] resolution 800x600