มาที่นี่ที่เดียว ได้อ่านบทความทางด้านการแพทย์ ภาษาไทย จากเกือบทุกโฮมเพจที่มีใน INTERNET
ถ้าที่นี่ขัดข้อง ไปที่นี่ก็ได้ครับ i.am/thaidoc หรือ hey.to/yimyam

[ คัดลอก จากหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 ]

สรุปผลวิเคราะห์ซุปไก่สกัด

ภญ.อุบลรัตน์ ประดิษฐ์กุล


"ซุปไก่ตุ๋นหรือซุปไก่สกัด" เป็นอาหารที่ชาวจีนรู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างดี และนิยมรับประทานกัน อย่างแพร่หลาย โดยเชื่อกันว่า ซุปไก่สกัด มีสรรพคุณ ช่วยบำรุงร่างกาย และฟื้นฟูสุขภาพ ช่วยบำรุงโลหิต และช่วยในการสร้างน้ำนม ให้กับมารดาหลังคลอด

ดังนั้นในระยะ 2-3 ทศวรรศที่ผ่านมา จึงมีนักวิทยาศาสตร์ และแพทย์แผนปัจจุบัน ให้ความสนใจ ศึกษาวิจัยถึงผลของซุปไก่สกัด อย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา ได้มีการศึกษาถึงผลของซุปไก่สกัด ทั้งในคน และสัตว์ทดลอง 4 ลักษณะได้แก่

  1. ผลของซุปไก่สกัดต่อความเครียด (Stress) คณะของ Yang ได้ทำการศึกษา ให้ซุปไก่สกัดในหนูทดลองเพศเมีย ซึ่งถูกกระตุ้น ให้เกิดความเครียดจากการกักขัง ได้รับซุปไก่สกัด พบว่าภาวะเครียด ของหนูลดลง ขณะเดียวกัน คณะของ Nagal ได้ทำการศึกษาในคน โดยให้นักศึกษาชาย ที่ไม่เคยดื่มซุปไก่สกัดมาก่อน 20 คน ดื่มซุปไก่สกัด จากนั้นทำการสอบ ด้วยการใช้สมองทางคณิตศาสตร์ และความจำ ระยะสั้น พบว่า ส่วนประกอบบางชนิด ในซุปไก่สกัด สามารถช่วยลด ความเครียด ในกระแสเลือด และในสมองได้
  2. ผลของซุปไก่สกัดต่ออัตราการเผาผลาญสารอาหาร และการใช้พลังงาน คณะของ Geissler ได้ทดลองให้อาสาสมัคร ชาวจีน ทั้งชายและหญิง ดื่มซุปไก่สกัด พบว่า มีค่าเฉลี่ยการเผาผลาญสารอาหาร เพื่อให้พลังงานเพิ่มขึ้นถึง 12% อาจเป็นเพราะ องค์ประกอบบางอย่าง ในซุปไก่สกัด เช่น สารเปปไตล์ และกรดอะมิโนบางตัว หรืออาจเกิดจาก การกระตุ้น ในช่วงแรก ของการเผาผลาญ อันเนื่องมาจากรสชาติของซุปไก่
  3. ผลของซุปไก่สกัดต่อการฟื้นฟูระบบเลือด (Blood Restoration) คณะของ Geissler ได้ทำการทดลองในหนู ที่ถูกทำ ให้เกิดภาวะ โลหิตจาง ด้วยการ ทำให้เสียเลือด ที่หาง และให้อาหาร ที่ขาดธาตุเหล็ก ปรากฏว่าหนู ที่ได้รับซุปไก่สกัด สามารถกลับคืนสู่ ภาวะปกติ ได้เร็ว การศึกษาต่อในคน (ผู้บริจาคเลือด) พบว่า กลุ่มที่ได้รับซุปไก่สกัด มีธาตุเหล็กในกระแสเลือด กลับคืนสู่ระดับปกติ เร็วกว่า คณะผู้วิจัยจึงสรุปว่า การเพิ่มขึ้นของธาตุเหล็กในกระแสเลือด หลังจากที่ได้รับ ซุปไก่สกัด อาจเป็นผลมาจากกรดอะมิโนในซุปไก่สกัด ที่ไปช่วยเพิ่ม การดูดซึม ธาตุเหล็ก เข้าสู่ร่างกาย
  4. ผลของซุปไก่สกัดต่อการหลั่งน้ำนมในมารดาหลังคลอด (Lactation) คณะของ Xiaomao ได้ทำการทดลองให้ซุปไก่สกัด กับมารดาหลังคลอด พบว่ามีการสร้างน้ำนม ได้เร็วขึ้น และเพิ่มปริมาณน้ำนม ที่หลั่งออกมาแต่ละครั้ง มากกว่ากลุ่มมารดาหลังคลอด ที่ได้รับเพียงอาหาร หลังคลอด ตามประเพณีนิยม และอาหารสูตรกระตุ้นการหลั่งน้ำนม
ความเชื่อของชาวจีนที่มีต่อสรรพคุณของซุปไก่สกัดมีความเป็นจริงค่อนข้างสูง แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาวิจัย ยังคงต้องดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึง องค์ประกอบ ของสารเปปไตด์ และกรดอะมิโน ที่มีในซุปไก่ ว่าองค์ประกอบใด มีบทบาทต่อการเกิดผล ในการเสริมสร้างสุขภาพ

ภญ.อุบลรัตน์ ประดิษฐ์กุล
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาชนนามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย


หมายเหตุจากผมครับ ผมไม่ได้อ่านผลการวิจัยต้นฉบับ และไม่ทราบที่มาที่ไป ของการวิจัย ดังนั้น ขอให้ท่านอ่านด้วยความพินิจพิเคราะห์ โปรดใช้วิจารณญาณ ของท่านเองครับ ......รุ่งโรจน์ ตรีนิติ
[ BACK TO LIST]
main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุดE-LIB[ hey.to/yimyam ][ i.am/thaidoc ]

Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21]resolution 800x600