มาที่นี่ที่เดียว ได้อ่านบทความทางด้านการแพทย์ ภาษาไทย จากเกือบทุกโฮมเพจที่มีใน INTERNET
ถ้าที่นี่ขัดข้อง ไปที่นี่ก็ได้ครับ i.am/thaidoc หรือ hey.to/yimyam

[ คัดลอกจากนิตยสารแม่และเด็ก ปีที่ 22 ฉบับที่ 328 มิถุนายน 2542]

เมื่อลูกเป็นไข้

น.พ.พนัส ชัยสิทธิ์


เมื่อเด็กมีไข้ เป็นอาการที่บ่งชี้ถึงความเจ็บป่วยในเด็กที่พบบ่อยที่สุด ซึ่งความเจ็บป่วยอาจไม่รุนแรง อาจหายได้เองหรืออาจรุนแรง จนเป็นอันตรายต่อชีวิต ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องมาทำความรู้จัก เกี่ยวกับการมีไข้ในเด็กเพื่อดูแลบุตรหลานให้ปลอดภัย

โดยปกติอุณหภูมิของร่างกายจะถูกควบคุมด้วยศูนย์ในสมองให้คงที่ ในระดับประมาณ 37 องศาเซลเซียส หรือ 98.6 องศาฟาเรนไฮส์ ในรอบ 24 ชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าและสูงสุดในช่วง 16.00-18.00 น. ถ้าในอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าปกติก็หมายความว่ามีไข้ เนื่องจากศูนย์ควบคุมในสมองถูกกระตุ้นด้วยสารที่ทำให้เกิดไข้ในร่างกาย ซึ่งเป็นผลมาจากสาเหตุต่างๆ มากมาย เช่น การติดเชื้อ, การได้รับวัคซีน, ยา, ร่างกายได้รับบาดเจ็บ, โรคมะเร็ง, ความผิดปกติในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย, โรคที่เกี่ยวเนื่องจากฮอร์โมนต่างๆ เป็นต้น

เมื่อร่างกายเป็นไข้จะทำให้เกิดอาการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกาย อวัยวะภายในทำงานมากขึ้น มีการใช้ออกซิเจนเพิ่มขึ้น ดังนั้นตัวไข้เอง อาจมีอันตรายต่อเด็กที่มีความผิดปกติของปอดและหัวใจ และเด็กที่มีภาวะโลหิตจาง นอกจากนี้ในเด็กวัย 6 เดือนถึง 5 ปี ยังมีอัตราเสี่ยงต่อการชักจากไข้ด้วย

เมื่อเด็กมีไข้นั้น การรักษาเฉพาะในทางการแพทย์ เราต้องหาสาเหตุของไข้และให้การรักษาที่สาเหตุ โดยพอจะแบ่งไข้ออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 3 กลุ่ม

กลุ่มแรก ระยะของไข้ไม่นาน เป็นชั่วโมงหรือไม่กี่วัน มีอาการผิดปกติในระบบต่างๆ ของร่างกายชัดเจน เช่น ระบบทางเดินหายใจ มีอาการเจ็บคอ ไอ น้ำมูก ระบบทางเดินอาหาร มีการอาเจียน ท้องเสีย

กลุ่มที่สอง จากประวัติและการตรวจร่างกาย ไม่พบอวัยวะระบบใดที่บ่งชี้สาเหตุได้ แต่ใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการช่วยวินิจฉัยได้

กลุ่มที่สาม เป็นไข้ที่ไม่ทราบสาเหตุ

สำหรับการรักษาเฉพาะขึ้นอยู่กับว่าสาเหตุของไข้เกิดจากอะไร ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างออกไปมากมาย

อย่างไรก็ตาม ในการดูแลเด็กที่มีไข้อีกด้านหนึ่ง ที่เป็นหน้าที่ของพ่อแม่และผู้ปกครองคือ การรักษาอาการไข้ หรือการลดไข้โดยให้เด็กทานยาอเซตามิโนเฟน หรือพาราเซตตามอล ขนาดที่ใช้ 10-15 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวหนึ่งกิโลกรัมทุก 4 ชั่วโมง

ขนาดบรรจุ ชนิดหยดเด็กเล็ก 100 มก./ซีซี.
ชนิดน้ำเชื่อมเด็กเล็ก 120 มก./ช้อนชา
ชนิดเม็ดสำหรับเด็กโต 250 มก./ช้อนชา
ชนิดเม็ดสำหรับเด็ก 325 มก./เม็ด
ชนิดเม็ดสำหรับผู้ใหญ่ 500 มก./เม็ด

ยาชนิดนี้เป็นยาที่มีความปลอดภัยมาก แต่ถ้าใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานานก็จะมีพิษต่อไตหรือให้เกินขนาด จะมีพิษต่อตับได้ ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังในการให้ยา และดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่มีอาการไม่สบายนั้น รวมทั้งเช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำอุ่น เพื่อช่วยลดอาการไข้ของลูกด้วย

น.พ.พนัส ชัยสิทธิ์


ขอบคุณนิตยสารแม่และเด็ก ที่อนุญาตให้นำมาเผยแพร่

[ BACK TO LIST]
main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุดE-LIB[ hey.to/yimyam ][ i.am/thaidoc ]

Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21]resolution 800x600