มาที่นี่ที่เดียว ได้อ่านบทความทางด้านการแพทย์ ภาษาไทย จากเกือบทุกโฮมเพจที่มีใน INTERNET
http://www.geocities.com/Tokyo/Harbor/2093/
จำสั้นๆ i.am/thaidoc


เข้าใจวัยรุ่น


วัยรุ่นมักทวงถามคนรอบๆ ข้าง ถึงความเข้าใจที่น่าจะมีให้กับพวกเขา ทวงถามกับบุคลที่พวกเขาคาดหวังว่าน่าจะเข้าใจเขาได้ เราผู้เป็นพ่อ แม่ ครู ผู้ปกครอง และผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะที่อยู่รอบข้างพวกเขาคงต้องถามตัวเองว่า เราให้ความเข้าใจพวกเขามากน้อยเพียงไร และพยายามมากน้อยเพียงใด ที่จะแสดงออกให้พวกเขารู้ว่าเราเข้าใจเขาอย่างแท้จริง ถ้ามีเพียงความเข้าใจพวกเขาคงดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง ไม่ทำอะไรผิดพลาด เพราะมีผู้ใหญ่ที่เข้าใจและคอยแนะนำด้วยความรักและความห่วงใย

วัยรุ่นคิดว่าเราไม่เข้าใจเขา ไม่แน่ใจว่าเราให้ความสนใจตัวเขามากน้อยเพียงใด เมื่อเวลาที่เขาจะเล่าเรื่องชีวิตของเขา หรือแสดงความคิดเห็น ทัศนคติต่างๆ เรามักจะแสดงความไม่สนใจ ด้วนสรุปเอาความคิของเราเป็นหลักไม่ให้ความสำคัญ ต่อความคิดเห็นของพวกเขาสิ่งเหล่านั้นเปรียบเสมือนว่า เรากำลังสร้างกำแพงขึ้นมา ขวางกั้นความสัมพันธ์ทำให้เกิดความไม่เข้าใจกัน ดังนั้นเราควรปฏิบัติต่อเขาใหม่ โดยแสดงออกโดยการฟังและการถามกลับในเรื่องที่เขาเล่า ไม่ควรด่วนสรุปก่อน ควรสรุปตามข้อมูลต่างๆ ที่เขาพูด เพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าเราเข้าใจในตัวเขาจริงๆ เมื่อรับรู้ตรงกันทั้งสองฝ่ายจึงค่อยบอกความคิดเห็น คำแนะนำ คำสอนของเราก็ยังไม่สายเกินไป

บางครั้งเขาไม่แน่ใจว่า เมื่อเรารู้จักความเป็นจริงในตัวเขาแล้ว เราจะยอมรับได้หรือเปล่า ถ้าเราแสดงทีท่าไม่ยอมรับและไม่เข้าใจแล้ว พวกเขาก็จะปิดบังตัวเองและพยายามแสดงออกมา ในแบบที่ให้ผู้ใหญ่พอใจและยอมรับได้ ซึ่งจะทำให้เราไม่รู้จักกับตัวจริงของพวกเขาเลย ถ้าเราอยากจะเข้าใจพวกเขา เราต้องยอมรับอารมณ์ความรู้สึกที่เขาแสดงออก "การยอมรับ" คือ ฟังและสังเกตอย่างใจเย็นให้ตลอดเรื่องราว ตีความว่าสิ่งที่เขาแสดงออกนั้นหมายถึงอะไร อย่าด่วนสรุปว่าจะต้องเป็นดังที่เราคิดแน่นอน จนกว่าเราจะแสดงความคิดนั้นออกมาเป็นคำพูด และพูดคุยให้เขาฟังเพื่อตรวจสอบดูว่าเราคิดตรงกับที่เขาคิดหรือไม่ แล้วสังเกตจากความคิดเห็นที่เขาแสดงออกมา เพียงเท่านี้เราก็สามารถทำให้เขารู้สึกว่า เราเข้าใจและยอมรับในตัวเขาทำให้กำแพงที่ขวางกั้นถูกทลายลงไปได้

อย่ารอให้เขาทวงถามว่า เมื่อไรจะเข้าใจเขาเสียที วันนี้ขณะนี้ยังมีโอกาส ยังไม่สายที่จะรีบทำความเข้าใจกับพวกเขา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตเขา ดำเนินไปอย่างถูกทาง มีคุณค่าเป็นอนาคตของชาติที่สดใสนำความรุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติ

ชลอศักดิ์ ลักษณะวงศ์ศรี[ที่มา..หนังสือ นิตยสารใกล้หมอปีที่ 23 ฉบับที่ 9 กันยายน 2542]

[ BACK TO LIST]
main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุดE-LIB[ hey.to/yimyam ][ i.am/thaidoc ]

Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21] resolution 800x600