อายุรกรรม

ฟังเพลง 
UPDATE อะไรใหม่วันนี้
[ พบ DEAD LINK แจ้งผมด้วย ]

  โรคหัวใจ, หลอดเลือด และไขมัน
  ความดันโลหิตสูง และยาลดความดันโลหิต
  เบาหวาน
  กระเพาะ, ลำไส้, ท้องร่วง และอาหารเป็นพิษ
  โรคตับอักเสบ
  โรคไต กระเพาะปัสสาวะ
  เลือดและโรคเลือด
  คอพอก และไธรอยด์
  โรคติดเชื้อ อักเสบ
  เรื่องอื่นๆ

โรคหัวใจ, หลอดเลือด และไขมัน  back to top
โรคหัวใจ ฆาตกรเงียบแห่งสหัสวรรษ น.พ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
โรคหลอดเลือดหัวใจ ประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง นพ.สุกิจ แย้มวงษ์
Angina และ Heart Attack คืออะไร ? หมอ 5024
วิตามินอีกับบุหรี่ ดร.วินัย ดะห์ลัน
ผู้ชายกับโรคหัวใจ ดร.วินัย ดะห์ลัน
รักษ์หัวใจ ในที่ทำงาน นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์
โรคหลอดเลือดและหัวใจ เภสัชกรสรจักร ศิริบริรักษ์
โคเลสเตอรอล ผศ.ดร.ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์
โคเลสเตอรอล น.พ.ธีรวัฒน์ บูระวัฒน์
โคเลสเตอรอลสูง เสี่ยงโรคหัวใจ พญ.ปินัชนี ชาติบุรุษะ
กินอย่างไร เมื่อโคเลสเตอรอล ในเลือดสูง ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ
มาป้องกัน โรคหัวใจวาย กันเถอะ นพ.สันติภาพ ไชยวงศ์เกียรติ
มาลดโรคหัวใจกันเถอะ ดร.วินัย ดะห์ลัน
ออกกำลังกายอย่างไร? ให้หัวใจแข็งแรง * นพ.สุธี ศิริเวชฎารักษ์
โภชนาการกับโรคหัวใจขาดเลือด* โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
โรคหัวใจกับการสูบบุหรี่* รศ.น.พ.ปิยะมิตร ศรีธรา
เจ็บที่ยอดอก นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง
เจ็บหน้าอกเพราะอะไร นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
กลัวหรือไม่...หัวใจขาดเลือด* อ.นพ.ชาญ ศรีรัตนสถาวร
หลอดเลือดหัวใจตีบ-ตัน มหันตภัยใกล้ตัว นายแพทย์ไพศาล จันทรพิทักษ์
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษานานนท์
การเพิ่มเลือดไปเลี้ยงหัวใจ คณะแพทย์ใกล้หมอ
จะลดความเสี่ยงของหัวใจขาดเลือด ได้อย่างไร ? นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
ลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ภกญ.ญาณิน ขมะณะรงค์ และ นพ.ภานุมาศ ปิยะเวชวิรัตน์
อาหารกับโรคหลอดเลือดและหัวใจ กองบรรณาธิการ
ยาป้องกันและรักษาโรคหัวใจขาดเลือด หมอ 5024
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG ควบคุมโดย โรงพยาบาลเทพธารินทร์
การรักษาแบบ บอลลูน และบายพาส กองบรรณาธิการ
การผ่าตัดหัวใจ นพ.ธีรวัฒน์ บูระวัฒน์
โรคหลอดเลือดแข็งตัว ( atherosclerosis)* greendoor
ทำอย่างไรไม่เป็นโรคหัวใจ * Sudyord.com 1998
ปัจจัยเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ขาดเลือด,ไขมันสูง ดูจากอะไร?* นพ.มานพ พิทักษ์ภากร
คอเลสเตอรอลกับไตรกรีเซอไรด์* Thailand Medical Clinic Online
สารบางอย่างในอาหารจีนช่วยลดไขมันในเส้นเลือด* นพ.ธเนศ พัวพรพงษ์ แปล
คนหนุ่มสาวกับไขมันในเลือดสูง* นิตยสารเพื่อสุขภาพ
ไตรกลีเซอไรด์สูง นพ.นริศ เจนวิริยะ
คอเลสเทอรอล อยู่ไหน ? รศ.ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ
กินอย่างไร เมื่อไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ
คอเลสเตอรอล และพืช บานเช้าเครือโรงพยาบาลพญาไท
น้ำมันปาล์มกับสุขภาพ นิตยสารใกล้หมอ
ไขมันร้ายจริงหรือ ? นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
ไขมันไม่อิ่มตัวต่ำ ดร.วินัย ดะห์ลัน
กรด carboxylic acids กับไขมัน* ThaiNutrition
แอสไพรินกับโรคหัวใจ ดร.วินัย ดะห์ลัน
การใช้แอสไพรินขนาดต่ำในผู้สูงอายุ * ดร.สุจินต์ โตวิวิชญ์
Flavonoidsป้องกันโรคหัวใจ* ประคองศิริ บุญคง
โรคแม่ทำ...โรคหัวใจรูมาติกเพราะให้ลูกกินยาไม่ครบขนาด (DOSE) กองบรรณาธิการ
ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูหัวใจ* โดยชมรมฟื้นฟูหัวใจ
มาออกกำลังกายเพื่อป้องกัน โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันกันเถอะ* แพทย์หญิง ปิยะนุช รักพาณิชย์
การฟื้นฟูหัวใจ คือ อะไระ* นพ.ภัทราวุธ อินทรกำแหง
ความดันโลหิตสูง และยาลดความดันโลหิต  back to top
มาวัดความดันโลหิตเองกันเถอะ นพ.อมรชัย หาญผดุงธรรมะ
โรคความดันโลหิตสูง พ.ญ.ภัทรา อังสุวรรณ
ความดันโลหิตสูง(Hypertension)* Medical Bible
หงุดหงิดง่าย - ขาดสมาธิ สัญญาณเตือนความดันสูง กรุงเทพธุรกิจ
ความดันเลือดกับการออกกำลังกาย ผศ.ดร.วรรธนะ ชลายนเดชะ
การใช้ยาลดความดัน ภ.ญ.วิมล อนันต์สกุลวัฒน์
เมื่อคุณใช้ยาลดความดัน เภสัชกรวิศาล สุทธิพัฒนางกูร
ลดความดันโลหิต โดยไม่ใช่ยา กองบรรณาธิการใกล้หมอ
ความดันโลหิตสูง,ยาก็แพง ทำงัยดี?* นพ.มานพ พิทักษ์ภากร
เบาหวาน  back to top
ฮอร์โมนอินซูลิน นพ.ธีรวัฒน์ บูระวัฒน์
หวานมาก อ้วนเร็ว เป็นเบาหวาน ทีมงานดูแลผู้เป็นเบาหวาน
ผอมก็เป็นเบาหวานได้ โรสมารี
ความเชื่อเกี่ยวกับเบาหวาน ทีมงานดูแลผู้เป็นเบาหวาน
เบาหวาน น้ำตาลเป็นพิษ นพ.สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์
เบาหวาน (Diabetes Millitus)* Medical Bible
เบาหวาน* น.อ. ปิติ ลักษิตานนท์
เบาหวานทำให้ตาบอดได้อย่างไร * Medical Bible
ตาบอดจากโรคเบาหวาน* รศ.นพ.อภิชาติ สิงคาลวณิช
โรคเบาหวานกับไต* ศ.พญ.สุมาลี นิมมานนิตย์
ตาเปียก-ตาแห้ง-เบาหวานขึ้นตา นายแพทย์สุรพงศ์ อำพันวงษ์
ปัญหาทางระบบประสาทจากเบาหวาน นพ.อมรชัย หาญผดุงธรรมะ
คุณยายกับเบาหวาน โรงพยาบาล ไทยนครินทร์
เรื่องเล่า เบาๆ หวานๆ สุนทรี นาคะเสถียร
กินอยู่อย่างไรกับโรคเบาหวาน นิตยสารใกล้หมอ
เดินทางไกล ไปกับเบาหวาน วิสสุตา กฤติยานิธิ
อาหารผู้ป่วยเบาหวาน ศูนย์วิจัย มี้ด จอนห์สัน
กินน้ำตาลแค่ไหนดี หนังสือพิมพ์กรุงเทพวันอาทิตย์
อาหารเสริมกับโรคเบาหวาน ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ
ออกกำลังกายลดเบาหวาน ทีมงานดูแลผู้เป็นเบาหวาน
เรื่องเล่า เบาๆ หวานๆ สุนทรี นาคะเสถียร์
ผู้ป่วยเบาหวานกับการดูแลรักษาเท้า* นิตยสารเพื่อสุขภาพ
สุขภาพฟันของผู้ป่วยเบาหวาน ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ
สุขภาพเท้า…แผลที่เท้า ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน พญ.เยาวเรศ นาคแจ้ง
การดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน หมอ 5024
เบาหวานสไตล์โมเดิร์น ณัฏฐิยา ปะบุญเรือง
รักนิ้ว รักเท้า รักขา กิ่งเพชร ประกอบกิจเจริญ
เล็บขบในผู้ป่วยเบาหวาน ชนิกา สุระสิงห์ชัยเดช
การออกกำลังกายวันละนิด..ป้องกันเบาหวาน จีรพรรณ ศรีพัฒน์พงษ์
อยู่กับเบาหวานอย่างไร ให้มีความสุข อ.ศัลยา คงสมบูรณ์เวช
กระเพาะ, ลำไส้, ท้องร่วง และอาหารเป็นพิษ  back to top
โรคควรรู้เกี่ยวกับท้อง นิตยสารบันทึกคุณแม่
อาการปวดท้อง พญ.จันทรา เจณณวาสิน
กรณีคนไข้ปวดท้องเรื้อรัง นพ.สุรชัย ปัญญาพฤธิ์พงศ์
ลูกท้องเสียถ่ายมากผิดปกติ ภก.ดร.วิรัตน์ ทองรอด
ท้องเสีย...จู๊ด จู๊ด เมธาวี
หนูก็เป็นโรคไส้เลื่อนได้นะ Nuchy
ปวดและจุกเสียดที่ลิ้นปี่ พ.ญ.ลีซ่า ศิริพันธ์
เมื่อกระเพาะอาหารแพ้แบคทีเรีย รศ.นพ.ประพันธ์ อ่านเปรื่อง
ใช่…โรคกระเพาะ หรือเปล่าคุณหมอ ? พญ.วนิดา ฉิมคล้าย
โรคกระเพาะตลอดชีพ พริบพราย
ต้นเหตุที่แท้จริงของแผลในกระเพาะอาหาร พญ.จันทรา เจณณวาสิน
แผลในกระเพาะอาหาร ยุค ไอ เอ็ม เอฟ นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
โรคกระเพาะเป็นแผล นพ.อมรชัย หาญผดุงธรรมะ
โรคกระเพาะอาหาร เป็น โรคติดต่อ นพ.ธีรวัฒน์ บูระวัฒน์
โรคกระเพาะขาดเลือด ดร.วินัย ดะห์ลัน
วงการแพทย์ค้นพบสาเหตุโรคกระเพาะ
มากกว่าแค่…กรด!!!
Coco
โรคกระเพาะอาหาร* นพ.อุดม คชินทร
โรคประสาทกระเพาะอาหาร* นายแพทย์นุสนธ์ กลัดเจริญ
ยาลดกรด เภสัชกรวิศาล สุทธิพัฒนากูร
ฆ่าเชื้อ วิธีกำราบ "โรคกระเพาะ"ให้หายขาด รศ.น.พ.พิศาล ไม้เรียง
ปัญจขันธ์ กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ต้านอนุมูลอิสระ ภญ.ดร.อัญชลี จูฑะพุทธิ, ภญ.ปราณี ชวลิตธำรง
โรคโบทูลิซึม : อาหารเป็นพิษต่อประสาท นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
"ท้องผูก" ใครว่าเรื่องเล็ก ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
ประสบการณ์ท้องผูก หมอพัตร
ถ่ายลำบาก นพ.อมรชัย หายผดุงธรรมะ
กำเนิดของ IBS หมอ 5024
มารู้จักโรค IBS กันหน่อย นพ. ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
ลำไส้...อันตราย ! ผศ.พญ.ปานียา เพียรวิจิตร
กลุ่มอาการ ลำไส้ไวต่อสิ่งเร้า นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
ปวดท้อง ใส้ติ่งอักเสบ นพ.สันต์ หัตถีรัตน์
IBS ในมุมมองของคนที่เป็น กองบรรณาธิการใกล้หมอ
เดี๋ยวผูก เดี๋ยวเสีย พริบพราย
ท้องผูก (Constipation)* พญ. อารีย์ กันตชูเวสศิริ
มารู้จัก โรคไอบีเอส* รศ.นพ.อุดม คชินทร
ตด อึ ฉี่ ใครคิดว่าไม่สำคัญ มูลนิธิสุขภาพไทย
อหิวาตกโรค * แผนกพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ ศิริราช
อี.โคไล กับการเกิดโรคอุจจาระร่วง รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม
โรคตับอักเสบ  back to top
โรคไวรัสตับอักเสบเอ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
วัคซีนป้องกันโรค ไวรัสตับอักเสบ เอ โดยหมอรามาฯ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคไวรัสตับอักเสบบี หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
โรคตับอักเสบจากไวรัสตับอักเสบ บี ผศ.นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี
โรคร้าย ชื่อตับอักเสบบี พ.ญ.สุภาภรณ์ ปวุฒิยาพงศ์
ไวรัสตับอักเสบ บี * ผศ.นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี
ไวรัสตับอักเสบบี* รศ.นพ.อนุวัตร รุ่งพิสุทธิพงษ์
ไวรัสตับอักเสบ บี * นพ.มานพ พิทักษ์พากร
ตับอักเสบ(Hepatitis)* Medical Bible
ตับอักเสบบี (Hepatitis B)* Dr Tanes Puapornpongse
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบบี * น.อ. ณัฎฐากร วิริยานุภาพ
ไวรัสตับอักเสบ เอ บี ซี ยังมีอยู่ นายแพทย์สุรพงศ์ อำพันวงษ์
ไวรัสตับอักเสบ B และ C พญ.จันทรา เจณณวาสิน
ตับอักเสบเรื้อรัง นพ.อมรชัย หาญผดุงธรรมะ
โรคตับอักเสบเรื้อรัง เนื่องจากเชื้อไวรัส พญ.จันทรา เจณณวาสิน
ตับอักเสบเรื้อรัง (Chronic Hepatitis)* แพทย์หญิงสุมนา อร่ามเรือง
ก่อนเลือกใช้ยารักษาโรคตับอักเสบบี รศ.น.พ.ธีระ พิรัชวิสุทธิ์
ยาเม็ดรักษาตับอักเสบบี นิตยสาร fitness
ก้าวใหม่ในการรักษาโรคตับอักเสบบีด้วยยาเม็ดรับประทาน นิตยสารใกล้หมอ
ไวรัสตับอักเสบ ซี ผศ.นพ.ธีระ พิรัชวิสุทธิ์
ไวรัสตับอักเสบซี* น.ส.วริสสา สถิตธรรมจิตร
ตับอักเสบเรื้อรังนพ.อมรชัย หาญผดุงธรรมะ
ผลข้างเคียงของโรคตับ รศ.พญ.วโรชา มหาชัย และนพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์
สภาพผิวพรรณ เมื่อตับอักเสบ พญ.เยาวเรศ นาคแจ้ง
โรคไต กระเพาะปัสสาวะ  back to top
ไต อย่านึกว่าไม่สำคัญ ภญ.ยุวดี หงส์รัตนาวรกิจ
ปัญหาไต วิสสุตา กฤติยานิธิ
โรคไต รศ.พรรณบุปผา ชูวิเชียร
โรคไตอักเสบเรื้อรัง : วิสัยทัศน์ระหว่างตะวันออกกับตะวันตก นายแพทย์สุรพงศ์ อำพันวงษ์
กรวยไตอักเสบเฉียบพลัน นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
กลุ่มอาการรวมของโรคไต กับพลังทางเพศ นายแพทย์สุรพงศ์ อำพันวงษ์
ไตวาย ตายไว ดร.วินัย ดะห์ลัน
ไตวาย สันติภาพ ไชยวงศ์เกียรติ
ไตวาย แต่ไม่ ตายไว* น.อ. ฉัตรชัย สุนทรธรรม
การดูแลรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง* อ.นพ. อรรถพงศ์ วงศ์วิวัฒน์
โภชนาการกับโรคไต* โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
อาหารโรคไตเรื้อรัง ศรีสมัย วิบูลย์ยานนท์
คนเป็นโรคไตวายร้อยละ 10 มีสาเหตุจากการกินยาแก้ปวด กรุงเทพธุรกิจ
อาหารผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ศรีสมัย วิบูลยานนท์
อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต ศรีสมัย วิบูลยานนท์
โรคไตในผู้ป่วย เอส แอล อี นายแพทย์สุรพงศ์ อำพันวงษ์
การล้างไตทางช่องท้อง กองบรรณาธิการใกล้หมอ
ปัสสาวะบ่อย...เบื่อจัง นพ.พนิตย์ จิวะนันทประวัติ
เดี๋ยวฉี๋ เดี๋ยวฉี๋ หมอพัตร
นิ่วท่อไต นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
ฉี่สีชมพู พริบพราย
ปัญหาเกี่ยวกับ ปัสสาวะ พญ.ชัญวลี ศรีสุโข
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ พญ.จันทรา เจณณวาสิน
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ (ในเด็ก) รศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ เป็นอย่างไร ? บานเช้า
ช้ำรั่ว to tell
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ* นพ.ธเนศ พัวพรพงษ์
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ* greendoor
"ช้ำรั่ว" ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่* ศูนย์ข้อมูลสุขภาพเพศชาย
เลือดและโรคเลือด  back to top
เกี่ยวกับโลหิตจาง* สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
โลหิตจาง นพ.อมรชัย หาญผดุงธรรมะ
ยาที่กระตุ้นให้เม็ดเลือดแดงแตกง่าย จากโรคขาดเอนซัยม์ G-6-P-D พญ.อารีย์ กันตชูเวสศิริ
โรคขาดเอ็นซัยม์ G-6-PD นพ.มานพ พิทักษ์ภากร
ฮีโมฟีเลียโรคที่เลือดลิขิต ศุภัจฉรีย์ จันทรา
"ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ" นายแพทย์สุรพงศ์ อำพันวงษ์
IVIG ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา เพื่อรักษาทางการแพทย์ นายแพทย์สุรพงศ์ อำพันวงษ์
คอพอก และไธรอยด์  back to top
มารู้จักต่อมธัยรอยด์กันดีกว่า นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
ต่อมธัยรอยด์ กองบรรณาธิการ
การตรวจสอบต่อมธัยรอยด์ นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษานานนท์
ธัยรอยด์เป็นก้อน ไม่รักษาได้หรือไม่ โรงพยาบาลเทพธารินทร์
โรคของต่อมไทรอยด์ นายแพทย์ สุรพงศ์ อำพันวงษ์
รักษาธัยรอยด์ด้วยรังสีไอโอดีน ศ.นพ. เทพ หิมะทองคำ
การเปลี่ยนแปลงผิวหนังในโรคต่อมธัยรอยด์ น.พ.ประวิตร พิศาลบุตร
คอพอก (Goiter) * นพ.ธเนศ พัวพรพงษ์
โรคไทรอยด์เป็นพิษ เครือโรงพยาบาลพญาไท
คอพอกเป็นพิษ นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
การรักษาทัยรอยด์เป็นพิษ* นพ.ธเนศ พัวพรพงษ์
ทัยรอยด์เป็นพิษกับการตั้งครรภ์ * นพ.ธเนศ พัวพรพงษ
โรคติดเชื้อ อักเสบ  back to top
ระวัง! "โรคเมลิออยโดสิส" สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โรคติดเชื้อสเตรปโตค็อกคัส กลุ่มบี : กรณีศึกษาจาก นก-ฉัตรชัย กองบรรณาธิการหมอชาวบ้าน
ไวรัสไข้สมองอักเสบ (จากหมู มาเลย์) สพ.ญ.สุวิชา เกษมสุวรรณ
ไข้กาฬหลังแอ่น นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
รู้จัก…โรคนิปาห์ นพ.สันติภาพ ไชยวงศ์เกียรติ
อันตรายจากไข้สมองอักเสบในหมู * foodonline
พิษสุนัขบ้าน่ากลัวกว่าที่คิด สำนักงานกรมการควบคุม
พิษสุนัขบ้า โรคร้ายใกล้ตัวหนู ภิญโญ ถวิลวัฒน์
" โรคพิษสุนัขบ้า" ในสัตว์อื่นนอกจากหมาแมว ผศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร
แมวกัด แมวข่วน นพ.อมรชัย หาญผดุงธรรมะ
แมวกัด นพ.อมรชัย หาญผดุงธรรมะ
7 คำถามที่น่าสนใจ เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า* นพ.ธเนศ พัวพรพงษ์
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า* นพ.มานพ พิทักษ์พากร
ฉี่หนู...อันตราย บุญตา เจนสุขอุดม
โรคฉี่หนู นพ.สมชาญ เจียรนัยศิลป์
โรคเลปโตสไปโรซิส (โรคฉี่หนู) นพ.ประสงค์ พฤกษานานนท์
โรคไข้เยี่ยวหนู* โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย
หวัด...เป็นแล้วเป็นอีก...เฮ้อ ทรายกุศล
ไข้หวัดใหญ่ ฆาตกรเงียบ หมอพัตร
รับมือไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ โกโก้
มหันตภัยโรคร้าย ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 H1N1 กองบรรณาธิการรักลูก
ระวังภัย ไข้หวัดนก ชาดา
อย่าชะล่าใจ…ไข้หวัดนก ติชิลา
อันตราย ไข้หวัดนก H5N1 พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์
รับมือไข้หวัดนกรอบ 3 ศ.นพ.ยง ภู่สุวรรณ
โรคปอดบวม มรณะ นพ.ประสงค์ พฤกษานานนท์
ไข้หวัด 2 ล้าน นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
SARS โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง นพ.สันติภาพ ไชยวงศ์เกียรติ
คำถามเกี่ยวกับ SARS ที่พบบ่อยๆ นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
ยาพยุงอาการต้าน SARS แคปซูล
ไข้หวัดใหญ่ * เป็นกันบ่อยๆ อ่านซะหน่อยก็ดี
ทำอย่างไรเมื่อถูกงูกัด* นพ.ธเนศ พัวพรพงษ์
โรคเท้าช้าง * นายแพทย์ทวีทอง กออนันตกูล
แอนแทรกซ์โรคระบาดร้ายแรงจากวัวสู่คน พญ.เยาวเรศ นาคแจ้ง
แอนแทรกซ์ ดร.วินัย ดะห์ลัน
การกลับมาของ…แอนแทรกซ์ จารุณี ชัยชาญชีพ
การก่อการร้ายด้วยสงครามเชื้อโรค แอนแทรกซ์ นพ.ประสงค์ พฤกษานานนท์
แอนแทร็กซ์-โรคกาลี อาวุธชีวภาพหมายเลข 1 มติชนรายวัน
บาซิลลัส แอนทราซิส จุลชีพชั้นนำของอาวุธชีวภาพ มติชนรายวัน
Smallpox ไข้ทรพิษ (ฝีดาษ) นพ.ประสงค์ พฤกษานานนท์
ไข้เลือดออก (Denque hemorrhagic fever)* พญ.ดารารัตน์ สัตตวัชราเวช
เรื่องอื่นๆ  back to top
โรคร้าย...ไม่ได้หายไป กุมภการ
ไขกระดูก ธารชีวิต นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
การปลูกถ่ายไขกระดูก นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
อันเนื่องมาจาก การปลูกถ่ายไขกระดูก กองบรรณาธิการใกล้หมอ
กำเนิดและพัฒนาการของเม็ดเลือด นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
คุณค่ามหาศาลของเลือดจากรก รศ.นพ.ธีระพงศ์ เจริญวิทย์
เลือด คั่งค้างอุดกั้น นพ.ภาสกิจ (วิทวัส) วัณณาวิบูล
ไอกรน...โรคร้าย 100 วัน อัจฉรา
โรคร้ายรีเทิร์น! โชติรส
โรคที่พบบ่อยในกลุ่มประชากรในเมือง ศ.น.พ.เทพ หิมะทองคำ
ผู้ป่วยห้องพิเศษ นพ.สันต์ หัตถีรัตน์
โรคลมหลับ นพ.สันต์ หัตถีรัตน์
ชิคุนกุนยา โรคที่มาพร้อมกับยุงลาย บันทึกคุณแม่
กรนสนั่น....ดังไปแล้วนะ ที่รัก แม่ลออ
โรคฮิตติดอันดับ ชาย-หญิง นาโน
เอกซเรย์ปอดบ่อย อันตรายหรือไม่ วันเฉลิม ทรัพย์รังสี
สีปัสสาวะ บอกเหตุ นายห่วงใย
อัณฑะบิดตัว นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
นอนไม่หลับ ลิ้นเป็นแผล นพ.ภาสกิจ วัณนาวิบูล
กินอย่างไรไม่ให้ อ้วน ผศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ
ปวดศีรษะ จำเป็นต้องทำ MRI หรือไม่ โรงพยาบาลเทพธารินทร์
เป็นลม นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
วูบสัญญาณนี้ไม่ปกติ หน่วยอุ่น
ปกป้องครอบครัวจากภัยอัมพาต ธัญลักษณ์ โอบอ้อม
ลูคิเมีย (Leukemia) จิตระพี บัวผัน
โรคไหลตาย นพ.สันติภาพ ไชยวงศ์เกียรติ
กลุ่มอาการ สตีเวนส์จอห์นสัน นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
โรควัวบ้า ดร.วินัย ดะห์ลัน
โรควัวบ้า เกิดจากสารโปรตีน นพ.นริศ เจนวิริยะ
นักวิชาการ วัวบ้า อะมีบา ล่าสุดทำให้คนบ้า มติชนรายวัน
รู้เท่าทันโรคหน้าร้อน ชาดา
พิษสุนัขบ้า นพ.ประสงค์ พฤกษานานนท์
รู้จักกับอะมีบากินสมองคน? มติชนรายวัน
สถานการณ์โรคฉี่หนูในประเทศไทย นิตยสารใกล้หมอ
ภูมิคุ้มกัน นิตยสารหมอชาวบ้าน
โรคคุชชิ่งพิษจากชุดลูกกลอน นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
ความเข้าใจผิดเรื่องเหล้า นพ.นริศ เจนวิริยะ
บริหารความเมา ธัญญา หิมะทองคำ
โรคเกาต์ พญ.จันทรา เจณณวาสิน
โรคเกาต์ พนิตตา วงษ์แจ้ง
เกาต์ นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
โรคเก๊าท์กับอาหาร เภสัชกรสรจักร ศิริบริรักษ์
กินบำบัดเกาต์ รศ.ดร.สุธาทิพย์ ภมรประวัติ
ปัญหาของคนเป็นเก๊าท์ ดร.วินัย ดะห์ลัน
ชาตามนิ้วมือ พ.ญ.นาราพร ประยูรวิวัฒน์
กล้ามเนื้อใบหน้ากระตุกและคอเอียง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
เม็ดสาคู คณะแพทย์ดร.สมชาย
วัณโรค นพ.ธีรวัฒน์ บูระวัฒน์
วัณโรคกลับมาเยือนไทยอีกแล้วหรือ พญ.จุรี ปุณโณทก
การรักษา และป้องกัน โรคบิสสิโนซิส พ.ญ.อรพรรณ์ เมธาดิลกกุล
โรคเมลิออยโดซิส นพ.สันติภาพ ไชยวงศ์เกียรติ
เอส แอล อี (SLE) (โรคดารา) นพ.ธาดา เปี่ยมพงศ์สานต์
เอสแอลอี โรคภูมิต้านทานตนเอง นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
เอสแอลอีกับระบบประสาท น.พ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์
โรคภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันตัวเอง คณะแพทย์ดร.สมชาย
APS โรคนี้มีที่มา นพ.ธิติกรณ์ วาณิชย์กูล
โรคลูพัส LUPUSERYTHEMATOSUS (LE) ท.ญ.ดร.ชมพูนุช จิตรปฏิมา
ริดสีดวงทวาร นพ.นริศ เจนวิริยะ
ทำอย่างไร นั่งไม่ได้เพราะริดซี่ ครกบด
ตัวชี้วัดความแก่* สิทธิ์ ถิระภาคภูมิอนันต์ ภ.บ.
วัณโรค * นายแพทย์ทวีทอง กออนันตกูล
วัณโรค (Tuberculosis)* นพ. ณัฐสกล ภวนะวิเชียร
วัณโรค* โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
โรคหน้าหนาว* นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์
มาลาเรีย นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
กินยาเพื่อป้องกันมาลาเรีย ก่อนเดินทาง จำเป็นหรือไม่?* นพ.มานพ พิทักษ์ภากร
การเลิกบุหรี่* พญ.อรชุมา ยังกิจจา
โรคเก๊าท์* โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พิษสุราเรื้อรัง * ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
นอนไม่หลับ (Insomnia)* แพทย์หญิงอารีย์ กันตชูเวสศิริ
ปวดศีรษะ* แพทย์หญิงอารีย์ กันตชูเวสศิริ
ไมเกรน(Migrain)* นพ.มานพ พิทักษ์ภากร
ไมเกรน นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
Systemic Lupus Erythematosus SLE, เอส แอล อี* รศ.พญ.สุมาลี นิมมานนิตย์
โรคเอสแอลอี (SLE) ในเด็ก* อ.นพ.ธัชวีร์ อรรคฉายศรี
เอส แอล อี (SLE) * นพ.มานพ พิทักษ์ภากร


EKG
[กลับไปหมวดอื่น]

main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุด E-LIB

Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21]resolution 800x600
วันนี้ มีกี่ hits แวะมาเยี่ยมบ่อยๆนะครับ ใคร hits บ้าง