สมุนไพร

ฟังเพลง 
UPDATE อะไรใหม่วันนี้
[ พบ DEAD LINK แจ้งผมด้วย ]

  พืชสมุนไพร
  สมุนไพรกับการรักษาอาการต่างๆ
  เรื่องอื่นๆ
  โฮมเพจอื่นๆ ที่มีเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพร

พืชสมุนไพร  back to top
ลูกจันทน์หรือจันทน์เทศ รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม
ขมิ้น รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม
ผักเหลียงชุมพร ดร.วินัย ดะห์ลัน
ปัญจขันธ์ กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ต้านอนุมูลอิสระ ภญ.ดร.อัญชลี จูฑะพุทธิ, ภญ.ปราณี ชวลิตธำรง
ฝรั่ง ภญ.พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร
กินน้อยหน่าอย่าทิ้งเมล็ด เภสัชกร สรจักร ศิริบริรักษ์
ชาเขียวดื่มเพื่อสุขภาพ พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า
หันมาดื่มน้ำสมุนไพรกันเถอะคุณ สุภัทร์ จันทร์วรชัยกุล
อาหารและสมุนไพรกระตุ้นน้ำนม ภกญ.ผกากรอง ขวัญข้าว, ภกญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร
น้ำลูกยอ ดร.วินัย ดะห์ลัน
เรื่องของโสม ดร.วินัย ดะห์ลัน
ตลุยดงโสม นพ.ชุมศักดิ์ พฤษาพงษ์
โสมโภชนบำบัดทางเพศ ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
โสมกับการเพิ่มพลังทางเพศ อ.กรุณา ศิริบุญญา
กระชาย ชะลอความแก่และบำรุงกำลัง ผศ.ดร.สุธาทิพ ภมรประวัติ
โสม กับกิฬา* ภญ.รศ.ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ
โอ้..อก..หญิงไทย กวาวเครือ..ช่วยได้ ชุติมา นุ่นมัน
กวาวเครือออกฤทธิ์อย่างไร ? ภ.ญ.ยุวดี สมิทธิวาสน์
ว่านชักมดลูก พญ.ชัญวลี ศรีสุโข
กราวเครือ* เภสัชกร รุจน์ สุทธิศรี
ฤทธิ์และพิษของกวาวเครือ* เภสัชกรหญิง มยุรี ตันติสิระ
กวาวเครือ ปลอดภัย จริงหรือ?* อ.วิรัตน์ ทองรอด
สารเอสโตรเจนจากพืช (Phytoestrogen)* เภสัชกร รุจน์ สุทธิศรี
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกวาวเครือที่รวบรวมจากอินเตอร์เนต* เภสัชกร สุรชัย อัญเชิญ
สารสกัดจากใบแป๊ะก๊วย ช่วยเพิ่มความทรงจำ ภญ.ยุวดี สมิทธิวาสน์
แป๊ะก๊วย สมุนไพรบำรุงสมอง ภญ.รศ.ดร.วันดี กฤษณพันธ์
แป๊ะก๊วย ช่วยฟื้นความจำได้จริงหรือ ? กองบรรณาธิการ
สารสกัดจากใบแป๊ะก๊วย ในการเปลี่ยนความต้องการทางเพศที่ไม่ปกติ ภ.ญ.ยุวดี สมิทธิวาสน์
ตังกุย สมุนไพรเพื่อทุกคน ผ.ศ. เภสัชกร สินธพ โฉมยา
ตังกุย สมุนไพรวัยทองตัวที่หนึ่ง ยุวดี สมิทธิวาสน์
ตะไคร้…สมุนไพรมีอันตรายหากใช้ผิด สุรัตน์วดี จิวะจินดา
หอมหัวใหญ่ ผศ.ดร.สุธาทิพย์ ภมรประวัติ
ส้มแขกละลายไขมัน ไตรรัตน์
เจลว่านหางจระเข้ ภ.ญ.ยุวดี สมิทธิวาสน์
เจลบัวบก รักษาแผลในปาก รศ.ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ
บัวบกแก้ช้ำ (ใน) ภ.ญ.พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร
ปราบยุงด้วยสารจากใบสาบแมว เหยี่ยวข่าวหน้าหยก
"พรุน" ผลไม้บำบัดอาการท้องผูก เภสัชกรหญิงอินทิรา วงศ์อัญมณีกุล
ขิง..ความหวังใหม่ของคนเป็นโรคข้ออักเสบ นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
ขิง สมุนไพรสารพัดประโยชน์ กองบก.ใกล้หมอ
สมุนไพรจีน กับ สตีรอยด์ นพ.ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล
หวาย เพื่อบริโภค จิรศักดิ์
สาหร่ายพร้อมให้บริการ อรวรรณ คูหเจริญ นาวายุทธ
สาหร่ายเกลียวทอง อาหารดีเหมือนยาวิเศษ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน
สาหร่ายเกลียวทอง แบคทีเรียที่มากด้วยคุณประโยชน์ ศิริรัตน์ สาโพธิ์
ความรู้เรื่องสาหร่ายเกลียวทอง* โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
Mushrooms เห็ด...ประโยชน์ในทางยา (ตอนที่ 1)* พวงเพชร พูนทรัพย์
พิษจากเห็ด นพ.อมรชัย หาญผดุงธรรมะ
น้อยหน่า ฆ่าเหา ศิริรัตน์ อังศุวัฒนา
สมุนไพร ฟ้าทลายโจร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยานอนหลับจากต้นขี้เหล็ก เภสัชกรหญิงนวลจันทร์ เทพศุภรังษิกุล
ยานอนหลับตำรับธรรมชาติ หน่วยอุ่น
สมุนไพรคลายเครียด ภ.ญ.ยุวดี สมิทธิวาสน์
กะเพรา ราชินีสมุนไพร รศ.ดร.สุธาทิพ ภมรประวัติ
พริกไทย ใกล้หมอ
ขี้เหล็ก* clinic.worldmedic.com
ประโยชน์ทางยาของพริก* ดร. ชฎา พิศาลงศ์
พริก  กับกิฬา* ภญ.รศ.ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ
ไพล  แก้เคล็ดขัดยอก ปวดเมื่อย ฟกช้ำ* ภญ.รศ.ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ
มะเขือพวง : มะเขือโบราณที่มีทวิลักษณ์ เดชา ศิริภัทร
ไวน์กับโรคหัวใจ ปกิณกะ นิตยสารใกล้หมอ
กระเทียม มีสารสำคัญอะไร? ภ.ญ.ยุวดี สมิทธวาสน์
สารพัดผลิตภัณฑ์กระเทียม ดร.วินัย ดะห์ลัน
มาฟังนิทานกระเทียม ร.ต.เภสัชกรหญิงพิภาดา ทองเชี่ยว
กระเทียมลดไขมันในเลือดได้จริงหรือ* นิตยสารเพื่อสุขภาพ
กระเทียม* คณะเภสัช มหาวิทยาลัยมหิดล
กระเจี๊ยบแดง* มหาวิทยาลัยมหิดล
มะระขี้นก* คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Alfalfa อัลฟัลฟา หญ้ามหัศจรรย์* clinic.worldmedic.com
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่องค์การผลิต* คณะเภสัช มหิดล
สมุนไพรกับการรักษาอาการต่างๆ  back to top
สมุนไพร ภูมิปัญญาไทยเพื่อลูกรัก จอม
แก้ลูกป่วย ด้วยวิถีธรรมชาติ พญ.ลลิตา ธีระสิริ
สมุนไพรสำหรับโรคน้ำกัดเท้า ภญ. พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร
สมุนไพรกับโรคเอดส์ พ.ญ.เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
สมุนไพร ต้านภัยเอดส์ กองบรรณาธิการ
สาหร่ายทะเลสกัด ป้องกันเอดส์ ผลิตเป็นสารสอดช่องคลอด-พีซี 515 ผู้จัดการรายวัน
ผลการวิจัย มะระขี้นกต้านเอดส์ ความหวังใหม่ของคนไทย
สมุนไพรรักษาเอดส์ ใกล้เป็นความจริง ผู้จัดการรายสัปดาห์
ยาดองเหล้า : หนึ่งในการรักษาโรคด้วยพืชสมุนไพร หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน
ไขปริศนายาดองเหล้า เพิ่มพลังอึ๊บจริงหรือ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
พืชถอนพิษ* คณะเภสัช มหิดล
สมุนไพรพิกัดไทย* คณะเภสัช มหิดล
ยาแก้ไข้ ลดความร้อน* คณะเภสัช มหิดล
ยารักษาอาการไข้* องค์การเภสัชกรรม
ยาขับเสมหะ แก้ไอ* คณะเภสัช มหิดล
ยารักษาอาการไอ ระคายคอจากเสมหะ* องค์การเภสัชกรรม
ยารักษาอาการปวดฟัน* องค์การเภสัชกรรม
ยาบำรุงหัวใจ* คณะเภสัช มหิดล
ยาแก้อ่อนเพลีย บำรุงหัวใจ* คณะเภสัช มหิดล
ยาเจริญอาหาร* คณะเภสัช มหิดล
ยารักษาอาการเบื่ออาหาร* องค์การเภสัชกรรม
ยารักษาโรคกระเพาะ* องค์การเภสัชกรรม
ยาลดอาการคลื่นไส้ อาเจียน* องค์การเภสัชกรรม
ยารักษาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่น จุกเสียด* องค์การเภสัชกรรม
ยาแก้บิด ท้องเดิน โรคกระเพาะ* คณะเภสัช มหิดล
ยารักษาโรคท้องเสีย ท้องเดิน* องค์การเภสัชกรรม
ยารักษาอาการท้องผูก* องค์การเภสัชกรรม
ยาแก้โรคผิวหนัง* คณะเภสัช มหิดล
วิธีใช้เจลพลู รักษาโรคผิวหนัง *   (มีรูปสี) สมบูรณ์ จิรโรจน์วัฒน พ.บ.
การรักษาโรคผิวหนังด้วย Evening Primrose Oil *   (มีรูปสี) สมบูรณ์ จิรโรจน์วัฒน พ.บ.
แก้โรคเรื้อน* คณะเภสัช มหิดล
ยา. รักษาอาการกลากเกลื้อน* องค์การเภสัชกรรม
ยารักษาชันนะตุ* องค์การเภสัชกรรม
ยา รักษาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก* องค์การเภสัชกรรม
ยารักษา ฝี แผลพุพอง* องค์การเภสัชกรรม
ยารักษาโรคเริม งูสวัด* องค์การเภสัชกรรม
ยารักษาลมพิษ* องค์การเภสัชกรรม
ยารักษาอาการแพ้ อักเสบจากแมลงสัตว์กัดต่อย* องค์การเภสัชกรรม
ยา รักษาเหา* องค์การเภสัชกรรม
ยาบำรุงเลือด* คณะเภสัช มหิดล
ยาขับประจำเดือน* คณะเภสัช มหิดล
ยาขับปัสสาวะ* คณะเภสัช มหิดล
ยารักษาอาการขัดเบา* องค์การเภสัชกรรม
ยาถ่าย* คณะเภสัช มหิดล
ยาถ่ายพยาธิ* คณะเภสัช มหิดล
ยารักษาโรคพยาธิลำไส้* องค์การเภสัชกรรม
ยาแก้ริดสีดวงทวาร* คณะเภสัช มหิดล
ยารักษาอาการนอนไม่หลับ* องค์การเภสัชกรรม
ยารักษาอาการเคล็ดขัดยอก* องค์การเภสัชกรรม
ยาขับน้ำนม* คณะเภสัช มหิดล
สมุนไพรแก้มะเร็ง* คณะเภสัช มหิดล
ยาแก้อักเสบ ปวดบวม* คณะเภสัช มหิดล
เรื่องอื่นๆ  back to top
แพทย์แผนไทยและสมุนไพร นายแพทย์สุรพงศ์ อำพันวงษ์
สมุนไพรกับอาหารไทย ศรีสมร คงพันธุ์
การแพทย์แผนไทยกับโรคมะเร็ง พ.ญ.เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
สมุนไพร 24 ชั่วโมง เอื้อพันธุ์ ศรีสุนทร
ยาลูกกลอน โรงพยาบาลพญาไท
ยา*
สมุนไพร*
FEVERFEW สมุนไพรมหัศจรรย์* ภญ.เรวดี วงศาโรจน์
ถ้าท่านจะใช้สมุนไพรรักษาโรค* อ่านคำเตือน คำแนะนำ ที่นี่ก่อนครับ
ข้อควรรู้ทั่วไปในการใช้ยาสมุนไพร*
โฮมเพจอื่นๆ ที่มีเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพร  back to top
สืบค้นข้อมูลสมุนไพรจาก โรคหรืออาการ * คณะเภสัช มหาวิทยาลัยมหิดล
สืบค้นสมุนไพรจากชื่อ* คณะเภสัช มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพสมุนไพร* คณะเภสัช มหาวิทยาลัยมหิดล
ชมรมรักษ์สมุนไพรลำปาง* อ.มานพ ประโลมรัมย์
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ* by earth97
Link เว็บไซต์ สมุนไพรไทย * by earth97
สมุนไพร* เว็บไซด์ รู้เฟื่องเรื่องสุขภาพ
ข้อมูลสมุนไพร* กระทรวงสาธารณสุข


EKG
[กลับไปหมวดอื่น]

main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุด E-LIB

Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21]resolution 800x600
วันนี้ มีกี่ hits แวะมาเยี่ยมบ่อยๆนะครับ ใคร hits บ้าง