GENERAL HEALTH

ฟังเพลง 
UPDATE อะไรใหม่วันนี้
[ พบ DEAD LINK แจ้งผมด้วย ]

  สิทธิ และจริยธรรม
  ทุจริตในกระทรวงสาธารณสุข
  กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ
  อนามัยสิ่งแวดล้อม
  เรื่องอื่นๆ

สิทธิ และจริยธรรม  back to top
คำประกาศสิทธิของผู้ป่วย เรื่องที่คนไทยควรรับรู้
คำอธิบายสิทธิของผู้ป่วย เป็นคำอธิบาย ขยายความเรื่อง สิทธิผู้ป่วย
สิทธิผู้ป่วย ใช้ได้ทุกโรงพยาบาล อ.ทองใบ ทองเปาด์
สิทธิผู้ป่วย…ขอย้ายโรงพยาบาล อ.ทองใบ ทองเปาด์
สิทธิ!!! หมอ-ผู้ป่วย…
ความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลง
นพ.อุดม เพชรสังหาร
คำถาม? จากอาจารย์ นพ.สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์
ช่องว่างความรู้กับสุขภาพ ธัญญา หิมะทองคำ
ชื่อฉัน เรียกทำไมหลายครั้ง ธัญญา หิมะทองคำ
ผู้บริโภคตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คดีแพทย์ถูกฟ้อง.. คลอด..ตายทั้งแม่-ลูก รายละเอียด คำวินิจฉัยของแพทยสภา
ยินยอมพร้อมข้อมูล ธัญญา หิมะทองคำ
บริการสาธารณสุข ทุกข์ของชาวบ้าน สากล เจรจา
ทุกข์ที่รัฐควรให้ความสำคัญ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
โรงพยาบาลที่ (ไม่) น่าไว้วางใจ นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
อยู่อย่างคนไม่มีสิทธิ์ แพท
การแพทย์พาณิช อาชญากรที่มองไม่เห็น วันดี สันติวุฒิเมธี
ประกันคุณภาพโรงพยาบาล คุ้มครองสิทธิผู้ป่วย อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
ประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์
ค่าคลอดบุตรและเงินสงเคราะห์บุตร?
Jenny
ประกันสังคม..(สังคมของใคร?) หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ซื้อสุขภาพ นพ.พินิจ ลิ้มสุตนธ์
ประกันสุขภาพเพื่อโอนย้ายความเสี่ยง ธัญญา หิมะทองคำ
ฉันป่วย ใครรับผิดชอบ ? ธัญญา หิมะทองคำ
'แพทย์พหุลักษณ์' แนวทางสาธารณสุขยุคใหม่ อพฤฤดี รี้พล
ผ่าทางตันสุขภาพคนไทย ซ่อมมากกว่าสร้าง - จ่ายแพงกว่าทำไม หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ปัจจัยเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ หมอพัตร
รากแก้วแห่งปัญญา ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา
เวบไซต์ผู้บริโภค ดร.วินัย ดะห์ลัน
แก้ผ้า ถ่างขา ตัดสินใจ นพ.อนุวัฒน์ ศุภปุติกุล
ค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการยุค ไอ เอ็ม เอฟ* นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์
ค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการยุค ไอ เอ็ม เอฟ (ใหม่กว่า)* นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์
บัตร สวัสดิการประชาชน ด้านการรักษาพยาบาล* นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์
การรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยในยุคไอ.เอ็ม.เอฟ.* โพลล์ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
สัมผัสชีวิต หมอบ้านนอก นพ.ไกร ดาบธรรม* กระทรวงสาธารณสุข
ทุจริตในกระทรวงสาธารณสุข  back to top
ลำดับเหตุการณ์ทุจริตการจัดซื้อยา* Virtual Library of Drug Information
ทุจริตซื้อยา …โอกาส ของประชาคม สาธารณสุข นายแพทย์ชูชัย ศุภวงศ์
สารพัดวิธี เขมือบพิสดารสะท้าน "สธ." น.พ.ประเวศ วะสี
การทุจริตซ้ำซาก ในกระทรวงสาธารณสุข น.พ.สุวิทย์ วิบูลย์ประเสริฐ, น.พ.วิชัย โชควิวัฒน์
เรียนรู้อะไร จากกรณีซื้อยาแพง ในสาธารณสุข นายแพทย์ สงวน นิตยารัมภ์พงศ์
แกะรอย "ราคากลางยา" สู่เงื่อนงำทุจริตงบฯ 1,400 ล.สธ. หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
ปิดแฟ้มทุจริตยา ฝาโลงที่ 'ป.ป.ป.' ตอกไม่สนิท หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ  back to top
มาฟิตกันดีกว่า รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม
เตรียมการก่อนเริ่มฟิต นพ.พงษ์เกียรติ ประชาธำรง
บัญญัติ 10 ประการ คนเริ่มฟิต นพ.พงษ์เกียรติ ประชาธำรง
10 เหตุผลที่ควรออกกำลังกายตอนเช้า BIG BOW
กีฬาพัฒนาสมอง Wanit Chaya
ออกกำลังป้องกันสมองเสื่อม อาจารย์สุขพัชรา ซิ้มเจริญ
ออกกำลังกาย ฟิต ฟิต อย่างปลอดภัย ผศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
การออกกำลังกายที่ถูกต้อง นพ. บรรลุ ศิริพานิช
ออกกำลังกายเท่าไหร่ จึงจะพอ กองบรรณาธิการใกล้หมอ
เครื่องออกกำลังกาย...ช็อกโลก!!! รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
หัวใจกับการออกกำลังกาย ผศ.ดร.วรรธนะ ชลายนเดชะ
แค่ขยับเท่ากับสุขภาพ นพ.สมชาย สีทองอิน
เสริมพลังความจำด้วย Exercise Pink Brain
5 ท่า ออกกำลังเสี่ยงเจ็บ ผศ.ดร.วรรธนะ ชลายนเดชะ
Brain Exercise ออกกำลังสมอง หนูดี วนิษา เรซ
สมองใหญ่เก่งกว่าสมองเล็ก? โชติรส
ฟิตสมอง = ฟิตร่างกาย นพ.อุดม เพชรสังหาร
เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ ดร.วินัย ดะห์ลัน
เดิน…ควบคุมน้ำหนัก กองบรรณาธิการใกล้หมอ
วันนี้ คุณเดินครึ่งชั่วโมงแล้วหรือยัง นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์
เทคนิค การออกกำลังกาย ไม่ให้เซ็ง นพ.นริศ เจนวิริยะ
สร้างนิสัยในการออกกำลังกาย มาพน ประภาษานนท์
ออกกำลังในอากาศร้อน ดร.วินัย ดะห์ลัน
เต้น (แอโรบิค) แล้วเจ็บ นพ.อมรชัย หาญผดุงธรรมะ
โยคะบำบัด : ทำจิตใจให้สงบ กวี คงภักดีพงษ์
เทคนิคโยคะอื่นๆ อนามัยในช่องคอและจมูก กวี คงภักดีพงษ์
วิกฤติโรคหัวใจออกกำลังกายช่วยได้ นิตยสารหมอชาวบ้าน
ออกกำลังอย่างไรในคนทำงานคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.วรรธนะ ชลายนเดชะ
คนทำงานออกกำลังกายอย่างไร (ตอนที่2) ผศ.ดร.วรรธนะ ชลายเดชะ
ดัมเบลและบาร์เบล รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม
นิ้วล็อก นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
ร่างกายของคุณฟิตพอหรือยัง* ดร.นวลอนงค์ บุญเจริญศิลป
โด๊ปนักกีฬาด้วยอาหาร ดร.วินัย ดะห์ลัน
โด๊ปนักกีฬาด้วยอาหาร [ 2 ] ดร.วินัย ดะห์ลัน
มุ่งสู่โอลิมปิก 2000 : นักกีฬากับการกินให้อึด ดร.วินัย ดะห์ลัน
โปรตีนกับนักกีฬาอย่าให้เกินจำเป็น ดร.วินัย ดะห์ลัน
โปรตีนสำหรับนักกีฬา รศ.ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ
การบาดเจ็บจาก...การเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม
การใช้ยาและการโด๊ปในนักกีฬา* ภญ.รศ.ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ
การตรวจเพศให้นักกีฬา* ภญ.รศ.ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ
มาออกกำลังกายเพื่อป้องกัน โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันกันเถอะ* แพทย์หญิง ปิยะนุช รักพาณิชย์
การป้องกันและรักษาการบาดเจ็บ ของนักกีฬา โดยวิธีกายภาพบำบัด* สายธิดา ลาภอนันตสิน และคณะ
กีฬากับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ* จารุวรรณ ริ้วไพบูลย์และคณะ
อนามัยสิ่งแวดล้อม  back to top
ไอเสียรถยนต์ ภัยใกล้ตัว นิตยสารใกล้หมอ
เชื้อร้ายในรถยนต์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
มลพิษจากเสียง ต่อสุขภาพกาย-จิต และการได้ยิน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ. สุจิตรา ประสานสุข
หน้ากากอนามัย...ไม่ใส่ไม่ได้แล้ว รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
พิษของ ฝุ่นละออง นพ.สันติภาพ ไชยวงศ์เกียรติ
มันมากับอากาศ Tim Possible
อย่าปล่อยให้เชื้อโรคลอยนวล กองบรรณาธิการ
หลอดอนาจาร คิดให้ดีก่อนใช้ ผศ.น.สพ.ดร.ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ
ยิ่งโลกร้อน โรคร้ายยิ่งกลายพันธุ์ STEVY T.
วิธีกำจัด ซาก โรงพยาบาล โต๊ะข่าว ใกล้หมอ
กระบวนการซักผ้าสะอาดปราศจากเชื้อ นพ.สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์
ปรอท ตะกั่ว สารหนู โลหะหนักภัยใกล้ตัว ขนิษฐ พานชูวงศ์
แอสเบสตอส รศ.ดร.พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ
รูรั่วของโอโซน รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม
โอโซน ถูกทำลาย โลกร้อน สรรพสิ่งตาย อุบัติภัยที่โลกตะลึง ชัยวัฒน์ กังแฮ
ประเทศไทยกับการฟื้นฟูชั้นโอโซน หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ผลกระทบมลพิษอากาศต่อสุขภาพ* นางสาวรัชนี ไผทสิทธิ์ และคณะ
การติดเชื้อจากสระว่ายน้ำ* นพ. พงษ์ศักดิ์ ชัยศิลป์วัฒนา
คุณภาพแม่น้ำเจ้าพระยา* นางสาวรัชนี ไผทสิทธิ์ และคณะ
ปัญหาตะกั่วในลุ่มน้ำปัตตานี* ดร.พรพิมล วราทร
วิกฤติการณ์มลพิษในแม่น้ำพอง* ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม* ดร.นฤมล แสงประดับ
เรื่องอื่นๆ  back to top
เปิดคัมภีร์สุขภาพฉบับชาวบ้าน หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน
สุขภาพดีสร้างด้วยตัวเอง ยาหยี
โภชนาการดี สุขภาพดีจากหัวจรดเท้า Wanid Chaya
มารู้จัก Probiotics จุลินทรีย์สุขภาพ รัตติการ
Smart Genes บันทึกคุณแม่
รับสถานการณ์เดินทางต่างประเทศ แม่อิน
เมื่อไหร่...โรคเอดส์จะหายไปจากโลกนี้ นพ.พนิตย์ จิวะนันทประวัติ
กล่องปฐมพยาบาลประจำบ้าน ผศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ห้องน้ำสวยต้องปลอดภัยด้วย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
การแพทย์ทางเลือก ไปถึงไหนแล้ว นพ.นริศ เจนวิริยะ
เล่าสู่กันฟัง จากชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ศ.(เกียรติคุณ)พญ.ชนิกา ตู้จินดา
ไอทีสมองและความเป็นมนุษย์ นพ.อุดม เพชรสังหาร
รู้จัก...เซลล์ต้นกำเนิด รศ.นพ.ธีรพงศ์ เจริญวิทย์
คำแนะนำจากสื่อ..(ต้อง)เชื่อหรือไม่ รศ.นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์
หลากข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ใช้อย่างไรไม่สับสน รศ.นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์
สุขภาพ…ซื้อได้จริงหรือ! เคท
เหวี่ยงแหรักษาโรค นพ.พินิจ ลิ้มสุคนธ์
ปลูกวัฒนธรรมรู้ป้องกันสุขภาพ นิตยสารรักลูก
การหายใจกับการทำงาน ดร.ศิรินทร์ เมฆโยธา
อยู่กับความเจ็บป่วยอย่างไร พญ.สุมาลี นิมมานนิตย์
แพทย์กับผู้ป่วยความเข้าใจต่างกัน นพ.พิเชฐ บัญญัติ
ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลเป้าหมายเพื่อสุขภาพของประชาชน นพ.สุรชัย ปัญญาพฤทธ์พงศ์
รักษาเตียงหรือรักษาผู้ป่วย นพ.สันต์ หัตถีรัตน์
สำรวจกระแสแพทย์แผนไทย จะมั่นคงลงหลักปักที่ใด กองบรรณาธิการใกล้หมอ
ป่วยด้วยโรคอารมณ์ทั้ง 7 พริบพราย
พิการแต่กำเนิด นพ.สันต์ หัตถีรัตน์
คิดนอกกรอบ…หรือ…บ้า นพ.วิวัฒน์ วิริยกิจจา
เรื่องน่ารู้ที่ครูไม่เคยสอน T.STORY
ผู้ใหญ่ก็เป็นโรคสมาธิสั้นได้ นิตยสารบันทึกคุณแม่
จับตา โรคระบาดล้างโลกแห่งศตวรรษที่ 21 นิตยสารบันทึกคุณแม่
คนไทยเสียชีวิตจากโรคอะไร นพ.พินิจ กุลละวณิชย์
รก บำรุงเลือด พลัง หยิน-หยาง
บำรุงภาวะร่างกายเสื่อมพร่อง
นพ.ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล
การเปลี่ยนถ่ายเลือด นพ.ธีรวัฒน์ บูระวัฒน์
สเต็มเซลล์ ประกันชีวิตมิติใหม่ รศ.นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์ และ รศ.พญ.สายฝน ชวาลไพบูลย์
Umbilical Cord Blood Stem Cells G GEE
รู้ทันเซลล์บำบัด นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
Stem Cell กับสุขภาพลูกในอนาคต! ติชิลา
Stem Cell เซลล์อะไหล่ของมนุษย์ นพ.พนิตย์ จิวะนันทประวัติ
รักษาโรคร้ายด้วย Stem Cell อารี
สเต็มเซลล์บำบัด ความหวังที่ต้องรอคอยเพื่อชีวิตใหม่กับมนุษย์ รศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง
ตรวจดีเอ็นเอ (DNA) พิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ลูก มรว.นพ.ทองทิศ ทองใหญ่
ยารักษาและป้องกันโรคขนานเอก น้ำ (AQUA) พญ.จันทรา เจณณวาสิน
Intrend กับ Collagen อานัก
โรค Whitening? แพท
เจลล้างมือ...ป้องกันหวัดใหญ่ แต่ไฟลุกท่วมมือ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
กำจัดขน (กึ่ง) ถาวร นพ.ประจิตร พิศาลบุตร
อาหารในตู้เย็นปลอดภัย...? ขวัญเจ้าเอย
ควรดื่มน้ำ วันละเท่าไหร่ หมอพัตร
น้ำแร่ เพื่อบริโภค อาภาพร สินธุสาร/อนุชา สินธุสาร
น้ำ สำคัญนัก คุณมีนะ สพสมัย
น้ำ…เพื่อชีวิต แม่ศรีเรือน
น้ำอัดลมดื่มมากอันตราย นิตยสารบันทึกคุณแม่
หนอนบำบัด รักษาเนื้อตาย ขยายเนื้อดี นพ.ภิเษก บุญธรรม
ซื้อไข่ไก่ ไข่เป็ดมาแล้วจะล้างหรือไม่ล้างดี ? ผศ.นสพ.ดร.ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ
รู้ลึกเรื่องเมลามีน อินทิรา พาร์ค
ล้างพิษด้วยผลไม้ กระต่ายเต้น
DETOX ล้างลำไส้ นพ.สุพจน์ สัมฤทธิสณิชชา
ล้างพิษแบบ detox daily โรสมารี
Detox… 5 วิธี ล้างพิษเสริมสุขภาพ Audrey
ล้างพิษ! ทางเลือกที่แม่ต้องคิดก่อนเลือก More Mom
ดีท็อกซ์-สวนล้างลำไส้ รศ.นพ.สถาพร มานัสสถิตย์
สัญญาณเตือน จากร่างกายคุณ อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์
สีปัสสาวะบอกโรค G Jee
ถึงเวลาต้องคิดกันใหม่ กองบรรณาธิการ
ตรวจสุขภาพอย่างไรให้เหมาะกับท่าน นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
เสียชีวิตจากการตรวจสุขภาพ นพ.สันต์ หัตถีรัตน์
ข้อคิด…ก่อนเช็กสุขภาพ รศ.นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์
20 โปรแกรม ตรวจสุขภาพผู้หญิง กองบรรณาธิการใกล้หมอ
สุขภาพ กับการทำงานเป็นกะหรืองานล่วงเวลา ดร.ศิรินท์ เมฆโหรา
สุขภาพของคนทำงานยกแขนสูงกว่าไหล่ ดร.คีรินท์ เมฆโหรา
พลังงานกับกิจกรรมทางกาย ผศ.ดร.วรรธนะ ชลายนเดชะ
กายอุปกรณ์สำหรับคนพิการงานสำคัญเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต นพ.สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์
หลายโรค โรงพยาบาลเดียว ธัญญา หิมะทองคำ
คนไข้แบบนี้ ใช่เลย รศ.นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์
หมอแบบไหน ถูกใจคนไข้ รศ.นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์
หมอคือยารักษาโรค พริบพราย
คำแนะนำสำคัญไฉน นพ.สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์
แก่ง่าย-ตายช้า หนุ่มกว่า-ตายก่อน นาโน
กริ๊งเดียว..เลี้ยวรับ ยุวดี มหาชัยราชัญ
จริงหรือไม่ เคี้ยวนาน ทำให้ฉลาด ? นิตยสารบันทึกคุณแม่
ยีนฉลาด? รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผ่าสูตร ชูกำลัง แค่ไหน? เทียบกับกาแฟ ย่อมต้องดีกว่ากาแฟ เนชั่นสุดสัปดาห์
โรคฤดูหนาว นพ.สันติภาพ ไชยวงศ์เกียรติ
ระเหยหอม…ดมดอม เพื่อดับเครียด กองบรรณาธิการ
ห้ามใจไม่เสพ พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
เท้ามีกลิ่น…ทำลายบุคลิก นพ.ประวิตร พิศาลบุตร
เซาน่าน่ารู้ มิโคล
การแปลผลตรวจห้องปฏิบัติการ
เรียนรู้จากความยากจน ดร.อุทัย ดุลยเกษม
แบก บินหลา สันกาลาคีรี
คิดให้ดีก่อนจะมีสัตว์เลี้ยง นายแพทย์สุรพงศ์ อำพันวงษ์
จัดการสัตว์ตัวจิ๋วที่มากับสัตว์เลี้ยงแสนรัก หนังสือพิมพ์กรุงเทพ
โรคภัยจากสัตว์เลี้ยงแสนรัก พญ.เยาวเรศ นาคแจ้ง
งูกัด นพ.อมรชัย หาญผดุงธรรมะ
รับมือสัตว์มีพิษริมทะเล พู่กันต์
ปัญหาของคนสูง หมอพัตร
ความสุขของข้าพเจ้าอยู่ที่การนอน นพ.เสรี ธีรพงษ์
10 พฤติกรรมที่ทำให้โครงสร้างร่างกายเสียสมดุล ธันยธรณ์ ทินกร
นอน ท่าไหนดี ผศ.ดร.วรรธนะ ชลายนเดชะ
นอนเพื่อชีวิต มรกต เอื้อวงศ์
การนอนกรน นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษานานนท์
ชีวิตของหมอเอกชน นพ.สันติภาพ ไชยวงศ์เกียรติ
ช็อกจากการแพ้ นพ.อมรชัย หาญผดุงธรรมะ
ผึ้งต่อย ต่อต่อย นพ.อมรชัย หาญผดุงธรรมะ
ผึ้งต่อย ต่อต่อย นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
น้ำ…เพื่อชีวิต มัณฑนา จุนหวิทยะ และคณะ
น้ำร้อนลวก น้ำมันลวก นพ.อมรชัย หาญผดุงธรรมะ
Myth&Truth เมื่อของร้อนกระทบผิว พู่กันต์
ไฟฟัาดูด นพ.อมรชัย หาญผดุงธรรมะ
ฟืนไฟในบ้าน ต้องระวัง ผศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
บ้านนี้ไม่มีภัย มิสเตอร์เซฟแมน
อย่ามองข้ามภัยในห้องน้ำ มิสเตอร์เซฟแมน
ใช้เครื่องไฟฟ้า…หน้าฝน พู่กันต์
ภัยที่มาพร้อมฝน รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
อย่าทำเป็นเล่นกับกาว น.พ.อมรชัย หาญผดุงธรรมะ
แก้ปัญหาให้ถูกจุด นพ.เกษม ตันติผลาชีวะ
วัคซีนสำหรับอนาคต นิตยสารใกล้หมอ
ครั้งแรกกับฝีมือคนไทย วัคซีนภูมิแพ้จากไรฝุ่น บุษกร
พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คองดอน อัควีร์ มัธยมจันทร์
อาจารย์ใหญ่ นิสากร ปานประสงค์
อาจารย์ใหญ่ คุณูปการหลังความตาย อรสรวง บุตรนาค
นิติเวชศาสตร์ ดร.เยส
การติดต่อเกี่ยวกับศพ* ตำรวจแห่งชาติ
การปลูกถ่ายอวัยวะ กองบรรณาธิการใกล้หมอ
เปลี่ยนอะไหล่มนุษย์ นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
ราคาอวัยวะมนุษย์ นิตยสาร M
พยาธิแพทย์กับพยาธิ พญ.พรทิตย์ โรจนสุนันท์
อุบัติเหตุปริศนา พญ.พรทิตย์ โรจนสุนันท์
ขับรถอย่างไรจึงไม่ปวด ผศ.ดร.วรรธนะ ชลายนเดชะ
ฝนตกบ้านน้อง ฟ้าร้องบ้านพี่ ระวังให้ดี ฟ้าผ่า ผศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ถุงน้ำไล่แมลงวัน ตรรกะ
กระถางนี้ รีไซเคิล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ถุงน่องคู่ใจ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
สัก ใครคิดว่าไม่สำคัญ สิมิลัน
อนาคต 1,000 ปี มนุษย์จะสูญพันธุ์ ณัฐพร รวมศิริวัฒนกุล
บทเรียนธูปยักษ์ บทเรียนคลั่งแฟชั่น ใหญ่ที่สุดในโลก มติชนรายวัน
อันตรายจากการดำน้ำ มานพ ประภาษานนท์
ไต้ฝุ่น สึนามิ แผ่นดินไหว ทำอย่างไรจึงรอด ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
โลกนาโนฯ ก้าวใหม่ของชีวิต นิภาพร
9 สุดยอดสิ่งประดิษฐ์การแพทย์ในรอบหนึ่งพันปี ชัยวัฒน์ คุประตกุล
ใหม่…กล้องจับเท็จ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน
เมื่อได้รับสารพิษ* ภญ.อรวรรณ เกตุเจริญ
นั่งรถเมล์ทำไมง่วงนอน* รศ. นพ.ศุภชัย รัตนมณีฉัตร
รังสี (Radiation)* แผนก x-ray โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
การฝังเข็มรักษาโรค คณะแพทย์โรงพยาบาลศิครินทร์
ฝังเข็ม ผิวงามแบบยั่งยืน บุษกร
การฝังเข็ม* นพ.พนิตย์ จิวะนันทประวัติ
การกดจุดแก้อาการต่างๆ* เว็บไซด์ รู้เฟื่องเรื่องสุขภาพ
โน้ตบุ๊ก : สะดวกแต่เสี่ยงโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ ดร.คีรินท์ เมฆโหรา
ของแถมที่ไม่อยากได้ จากคอมพิวเตอร์ ชลลดา คิดประเสริฐ
ซีวีเอส โรคยอดฮิตของชาวออฟฟิศ MD UPDATE
ซีวีเอส โรคยอดฮิตของชาวออฟฟิศ นิตยสารบันทึกคุณแม่
CVS โรคที่มากับเทคโนโลยี บุษกร
โรคออฟฟิศทำป่วย ธันยธรณ์
ปรับและเปลี่ยน เลี่ยงออฟฟิศซินโดรม ปิยมาศ
ผลกระทบต่อสุขภาพในการทำงานกับคอมพิวเตอร์* ดร.สสิธร เทพตระการพร
บาดแผล เรื่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดา ภ.ญ.ยุวดี หงส์รัตนาวรกิจ
มือถือ นพ.นริศ เจนวิริยะ
โทรศัพท์มือถืออันตรายจริงหรือ ? บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด
โทรศัพท์มือถือกับสมอง ชัยวัฒน์ คุประตกุล
มือถือแฮนด์ฟรีดีจริงหรือ นพ.นริศ เจนวิริยะ
สมาร์ตโฟนกับสุขภาพ ดร.คีรินทร์ เมฆโหรา
สัญญาณอันตราย (จากโทรศัพท์มือถือ)* เอเชียแอคเซส doctor on the net
โทรศัพท์มือถือมีส่วนทำให้เกิดโรคมะเร็งจริงหรือไม่?* Cover Story from CNN Health
โทรศัพท์มือถือ กับการเกิดมะเร็งสมอง* เรียบเรียงจาก MedGenMed
โทรศัพท์มือถือ ทำให้เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล ทำงานผิด* นพ.ทวีทอง กออนันตกูล
โรค* นายแพทย์อำนาจ ศรีรัตนบัลล์
ยา* นายแพทย์อำนาจ ศรีรัตนบัลล์
คลินิกและโรงพยาบาล* นายแพทย์อำนาจ ศรีรัตนบัลล์
การเจ็บป่วยที่อาจรักษาได้ ด้วยตนเอง* นายแพทย์อำนาจ ศรีรัตนบัลล์
การเจ็บป่วยที่จำเป็น ต้องให้หมอรักษา* นายแพทย์อำนาจ ศรีรัตนบัลล์
วิธีรักษาอาการสะอึก* นายแพทย์อำนาจ ศรีรัตนบัลล์
ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ควรมีประจำบ้าน หรือติดตัวเวลาเดินทาง* นายแพทย์อำนาจ ศรีรัตนบัลล์
ปวดหูระหว่างเครื่องบินลดระดับ* นายแพทย์อำนาจ ศรีรัตนบัลล์
ถาม-ตอบ ปัญหาสุขภาพโดย ผู้เล่น pantip ค่ะ* Amazing Corners [ คุณเจี๊ยบ ]
ประชากรครบ 60 ล้านคน* นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร
โครงสร้างของประชากรไทยในอนาคต* นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร
ประวัติ ความเป็นมาของนามสกุล * กรมการปกครอง
คำแนะนำในการป้องกันอัคคีภัย* police web
การเดินทาง ทางอากาศ..ข้อควรพิจารณา* น.อ.ธนพล ปิยะอิสรากุล
ข่าววงการแพทย์โดยอาสาสมัครติดตามข่าว*  กรมควบคุมโรคติดต่อ
ข่าวสาธารณสุข* (สารพัดข่าวการแพทย์สุขภาพ รายวัน รายสัปดาห์ครับ)
ชมรมข้อมูลข่าวสาร ทางการแพทย์ และสาธารณสุข แห่งประเทศไทย* back to top


EKG
[กลับไปหมวดอื่น]

main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุด E-LIB

Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21]resolution 800x600
วันนี้ มีกี่ hits แวะมาเยี่ยมบ่อยๆนะครับ ใคร hits บ้าง