โรคทางสมอง

ฟังเพลง 
UPDATE อะไรใหม่วันนี้
[ พบ DEAD LINK แจ้งผมด้วย ]

  ปวดหัว เวียนหัว ไมเกรน
  สมองเสื่อม - อัลไซเมอร์
  อัมพฤกษ์ อัมพาต
  เรื่องอื่นๆ

ปวดหัว เวียนหัว ไมเกรน  back to top
อย่าปล่อยให้อาการ ปวดหัว ลอยนวล น.พ.เกษียรสม วีรานุวัติ์
ไมเกรน สุดยอดแห่งอาการปวดศีรษะ นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
ไมเกรน คือ อาการปวดศีรษะ กองบรรณาธิการ
ปวดศีรษะไมเกรน หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
อาหารกับโรคไมเกรน ประศาสน์ วรศานต์
การรักษาโรคไมเกรน นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
STOP! Migraine Coco
โรคปวดศรีษะจากความเครียด นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
โรคลมปัจจุบัน นพ.อมรชัย หาญผดุงธรรมะ
โรคลมอัมพาต นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
โรคลมจากความร้อน นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
สโตรค 2003 นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสโตรค กองบรรณาธิการใกล้หมอ
การป้องกันสโตร๊ค ชนิดขาดเลือด นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
ไขข้อข้องใจเรื่อง สโตร๊ค คณะแพทย์ใกล้หมอ
ธัญชาติ กับสโตร๊ค เภสัชกร สรจักร ศิริบริรักษ์
คุมความดันโลหิต นิตยสารใกล้หมอ
วิงเวียนรักษาได้ นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง
เป็นลม นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
แม่จ๋า!อย่ามองข้ามโรควูบ G Jee
ปวดศีรษะ* แพทย์หญิงอารีย์ กันตชูเวสศิริ
เป็นลม* นายแพทย์ปัญญ บุรณศิริ
ไมเกรน(Migrain)* นพ.มานพ พิทักษ์ภากร 
โรควูบ (Neuro-Cardiogenic syncope)* นพ.กิตติ  ตระกูลรัตนาวงศ์  
สมองเสื่อม - อัลไซเมอร์  back to top
โรงสมอง ในเด็ก เดหลี
ความเครียดเป็นเหตุให้สมองเสื่อม หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ภาวะซึมเศร้าและความจำเสื่อม นพ.อมรชัย หาญผดุงธรรมะ
ฉันเป็นโรคสมองเสื่อมหรือ ปฏิมา พรพจมาน
โรคอัลไซเมอร์ นพ.นริศ เจนวิริยะ
อัลไซเมอร์ หม้อดิน
โรคสมองฝ่อ นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
อยากจำกลับลืม อยากลืมกลับจำ นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
โรคอัลไซเมอร์ แม้รักษาไม่ได้ แต่อาจชะลอได้ กองบรรณาธิการใกล้หมอ
สมองเสื่อม ไมตรี ลิมปิชาติ
ผู้หญิง ผู้ชาย ใครควรระวัง... อัลไซเมอร์ พ.ญ.นันทิกา ทวิชชาชาติ
การเตรียมตัวเพื่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์ รศ.นพ.นันทิกา ทวิชาชาติ พันธุ์
ผู้หญิงกับโรคอัลไซเมอร์ นิตยสารใกล้หมอ
โรคอัลไซเมอร์...ทำอย่างไรถึงไม่ต้องพบกัน กรุงเทพธุรกิจ
สมองและน้ำตาลในเลือด น.พ.พิชัย ธนสุทธิเวศย์
หวานนัก ชักเลอะเลือน หมอพัตร
ไม่แก่แต่ก็สมองเสื่อมได้ น.พ.สมชาย โตวณะบุตร
อัลไซเมอร์เทียม น.พ.สุรัตน์ บุญญะการกุล
ความจำสั้น…ความจำยาว พญ.วรรณา วงศ์เมฆ
ฤาสมองจะเสื่อม ? พญ.โสภา เกริกไกรกุล
ยืดอายุสมอง ถนอมความจำ พญ.สุวิมล วิบูลย์เศรษฐ์
รักษาสมองเสื่อม โดยคนใกล้ชิด ผศ.นพ. ประกอบ ผู้วิบูลย์สุข
ดูแลผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ อาจารย์พร้อมพรรณ โตประเสริฐพงศ์
ยากับโรคอัลไซเมอร์ น.พ.ยรรยง ทองเจริญ
ผู้ป่วยอัลไซเมอร์เริ่มมีหวัง ใกล้พบวิธีหยุดยั้งโรคร้าย นภาภรณ์ พิพัฒน์
เปิดแฟ้ม "ยาช่วยจำ" ผศ.นพ.ประกอบ ผู้วิบูลย์สุข
ผู้ดูแลคนไข้ หัวใจสำคัญของการรักษา..อัลไซเมอร์ ผศ.พญ. รวิวรรณ นิวาตพันธุ์
ปกป้องผู้สูงอายุจากอัลไซเมอร์ นพ.ยรรยง ทองเจริญ
อัมพฤกษ์ อัมพาต  back to top
อัมพฤกษ์ อัมพาต มหัตภัยใกล้ตัว อรุณี เจษฎาวิสุทธิ์
สมองขาดเลือดเฉียบพลัน นพ.อมรชัย หาญผดุงธรรมะ
อัมพาต-จากโรคของหลอดเลือดสมอง นายแพทย์ สุรพงศ์ อำพันวงษ์
หลอดเลือดสมองแตก นพ.สันต์ หัตถีรัตน์
อัมพาตอาจหายได้ บริษัท วิทยาพัฒน์ จำกัด
ปกป้องครอบครัวจากภัยอัมพาต ธัญลักษณ์ โอบอ้อม
ฆาตกรเงียบ น.พ.ชุมศักดิ์ พฤกษานานนท์
ตอบคำถามโรคอัมพาต นายแพทย์ สุรพงศ์ อำพันวงษ์
สุขภาพจิตของผู้ป่วยอัมพาต นายแพทย์สุรพงษ์ อำพันวงษ์
การฟื้นฟูสมรรถนะหลังเป็นอัมพาต นพ.อมรชัย หาญผดุงธรรมะ
อัมพาตในผู้สูงอายุ ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ
ผู้สูงอายุ กับ อัมพาต* นพ.สามารถ นิธินันท์
เรื่องอื่นๆ  back to top
ความมหัศจรรย์ของสมองมนุษย์ นพ.พงษ์ศักดิ์ พฤกษาพงษ์
โรคสมองพิการ นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
สมองพิการ...ทุเลาได้หากรักษาทันท่วงที นพ.สหัส เหลี่ยมสุวรรณ
โรคทางสมอง ชีวิตไม่หมองด้วยสองมือคุณ วิมลโนช
อะไรคือ โรคกระตุก จากสมองพิการ ? นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
โรคพาร์กินสัน ใช้ยารักษาอย่างไร ? หมอ 5024
ฝีในสมอง หมอ 5024
เลือดคั่งในสมอง นพ.สันต์ หัตถีรัตน์
เมื่อสมองติดเชื้อ นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
เนื้องอกสมอง นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
งานใหม่ที่ท้าทาย Gamma Knife น.พ.ประวิทย์ ประชาศิลป์ชัย
ผ่าสมองอัจฉริยะ บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด
สมอง! ของไอน์สไตน์ รุ่งมณี เมฆโสภณ
บริจาคอวัยวะสมองตาย นายแพทย์สุรพงศ์ อำพันวงษ์
สมองตาย นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
สมอง กองบัญชาการการเคลื่อนไหว รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม
การบาดเจ็บทางสมอง ชลลดา คิดประเสริฐ
เส้นเลือดโป่งพองในสมอง น.พ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์
เนื้องอกสมองและการผ่าตัด น.พ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์
ไข 12 ปัญหาโรคลมชัก รู้ระวังก่อนผิดพลาด น.พ.พงษ์เกียรติ กาญจน์คีรวัฒนา
ลมชัก ชลลดา คิดประเสริฐ
นอนกลางวัน ไมตรี ลิมปิชาติ
เซียสต้า หมอพัตร
ยิ้มนั้น สำคัญขนาดไหน ท.ญ.ดร.ชมพูนุช จิตรปฏิมา
โรควัวบ้า นพ.สันติภาพ ไชยวงศ์เกียรติ
ปวดเมื่อยเมื่อสูงอายุ* ผศ.นพ.ปรีชา รักษ์พลเมือง
มันสมองของวิเศษในตัวของท่าน* ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณชัย คงสกนธ์
มือสั่น* พญ. อารีย์  กันตชูเวสศิริ    
พิษสุราเรื้อรัง * ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  
เนื้องอกสมอง* อ.นพ.ศรันย์ นันทอารี ภาควิชาศัลยศาสตร์


EKG
[กลับไปหมวดอื่น]

main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุด E-LIB

Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21]resolution 800x600
วันนี้ มีกี่ hits แวะมาเยี่ยมบ่อยๆนะครับ ใคร hits บ้าง