ลูกพูดไม่ชัด…เข้าโรงเรียนได้ไหม


ลูกสาวอายุ 3 ขวบ จะให้เข้าโรงเรียนอนุบาลแต่เขายังพูดไม่ชัดบางคำ เช่น คำว่า 'หก' เป็น 'หด' และบางประโยคก็สลับกัน ดิฉันควรจะรอให้ลูกพูดได้ชัดก่อนแล้วค่อยให้เข้าโรงเรียนหรือให้เข้าได้เลย และจะมีวิธีแก้ได้อย่างไรเพื่อให้ลูกได้ถูกต้องและชัดเจน

ศิริมา / จันทบุรี




เด็กวัย 3 ขวบ โดยทั่วไปแล้วการพูดไม่ชัดในบางคำเป็นเรื่องปกติค่ะ เสียงบางเสียง เด็กบางคนกว่าจะพูดชัดก็อายุ 6-7 ขวบ และยังไม่ค่อยเข้าใจในบางประโยค หรือเข้าใจสลับกันแต่เด็กวัยนี้ก็ควรสื่อสารให้คนที่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดให้เขาใจได้อย่างน้อยประมาณร้อยละ 75 ถึงร้อยละ 80

ถ้าลูกสาวสามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้เป็นส่วนใหญ่ เรื่องการพูดไม่ชัดบ้างคงไม่ใช่ปัจจัยที่จะเป็นปัญหาในการเข้าโรงเรียน

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องพิจารณาในการส่งข้อมูลเข้าโรงเรียนอนุบาลมีหลายปัจจัยด้วยกันสำหรับเด็กวัย 3 ขวบ คุณแม่คงต้องพิจารณาด้วยว่าลูกพร้อมที่จะจากบ้านไปโรงเรียนหรือไม่ มีสมาธิพร้อมที่จะทำตามกฎ ระเบียบของห้องเรียนเพียงใด

มีทักษะช่วยเหลือตนเอง สนใจที่จะผูกสัมพันธ์กับเพื่อนวัยเดียวกันหรือเปล่า และเมื่อเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมที่บ้านกับโรงเรียนแล้ว ลูกจะได้ประโยชน์จากที่ใดมากกว่า

จากที่เพิ่งบอกว่าการพูดไม่ชัดในบางคำของเด็กวัยนี้เป็นเรื่องปกติ ก็ต้องขอเสริมต่อว่าหากคุณแม่ไม่แน่ใจว่าพัฒนาการทางภาษาของลูกจะเป็นปัญหาหรือไม่ ควรจะพาไป

หากคุณแม่ไม่แน่ใจว่าพัฒนาการทางภาษาของลูกจะเป็นปัญหาหรือไม่ ควรพาไปพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความผิดปกติใดๆ

พบแพทย์เฉพาะทาง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความผิดปกติใดๆ เกิดขึ้น เช่น เด็กบางคนอาจมีอักเสบโดยไม่มีอาการอื่นที่สังเกตได้ ทำให้ได้ยินไม่ชัดด้วย เป็นต้น

ปัญหาทางภาษาหากทราบและบำบัดเร็วเท่าไรยิ่งดี แต่หากคุณแม่รู้สึกว่าพัฒนาการของลูกไม่ได้ต่างจากเด็กวัยเดียวกันทั่วๆไป การส่งเสริมภาษาพูดให้กับลูกทำได้หลายทางโดยทำให้อยู่ในชีวิตประจำวันค่ะ หลักใหญ่ๆ คือการให้เด็กมีโอกาสในการปฏิสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ เห็นตัวอย่างการใช้ภาษาที่ดี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารด้วยการพูด ตัวอย่างเช่น
1. พูดคุยกับลูกบ่อยๆ โดยพูดอย่างชัดเจนและไม่เร็วเกินไป เพื่อเป็นตัวแบบที่ดี

2. อ่านหนังสือให้ลูกฟังทุกวัน พูดคุยถึงรูปภาพและเหตุการณ์ในหนังสือ ให้ลูกเล่านิทานจากภาพให้ฟัง ซักถามถึงรายละเอียด

3. ร้องเพลง ท่องคำคล้องจอง ใช้การเล่นนิ้วมือประกอบ

4. ใช้คำที่ลูกพูดไม่ชัด เช่น คำที่มีตัวสะกด ก บ่อยๆ ในชีวิตประจำวัน

5. พยายามอย่าขัดจังหวะเวลาลูกพูด หรือแก้คำผิดตลอดเวลา แต่ใช้การพูดทวนประโยคที่ลูกพูดอย่างถูกต้อง

6. หลีกเลี่ยงการให้ลูกดูทีวี หากเลี่ยงไม่ได้จริงๆ เลือกรายการที่เหมาะสมและมีผู้ใหญ่นั่งดูและชวนพูดคุยถึงเรื่องราวในทีวีด้วย

7. ให้ลูกได้มีปฏิสัมพันธ์กับเด็กที่มีอายุใกล้เคียงกัน
ลองทำสิ่งเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ เชื่อว่าคงจะช่วยพัฒนาการทางการพูดของลูกค่ะ

ดร.อรชา ตุลานันท์


(update 12 กันยายน 2008)
[ ที่มา.. นิตยสารรักลูก ที่ 26 ฉบับที่ 303 เมษายน 2551]


[ BACK TO LIST]

main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุด E-LIB
Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21] resolution 800x600