ภาพตัวอย่างนิตยสาร นิตยสาร แม่และเด็ก
นิตยสารรายเดือน
ISBN 0125 - 6963
เสนอความรู้ การศึกษาในเรื่องสุขภาพอนามัย จิตวิทยา
การบริบาลทารก สำหรับแม่และเด็ก
ตีพิมพ์จำหน่ายทุกวันที่ 15 ของเดือน
จัดพิมพ์โดย บริษัท สำนักพิมพ์ หนึ่งเจ็ด จำกัด
อัตราค่าสมาชิก ในประเทศ 400 บาทต่อปี (12ฉบับ)
ติดต่อได้ที่ 200/26-27 ซอยพุทธโอสถ ถนนนเรศ กทม 10500
โทร/แฟกซ 233-6871, 233-0991, 233-5062
หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป